Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Heen-en-weer-denken als fundament voor natuurwetenschappelijke geletterdheid

Project

In het onderwijs krijgen natuurwetenschappelijke en technologische geletterdheid steeds meer nadruk. Denken als een natuurwetenschapper vraagt veel heen-en-weer-denken tussen verschijnselen en theorieën.


Beschrijving van het promotieonderzoek

Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen hoe docenten Natuur- en Scheikunde hieraan aandacht besteden in hun practicumonderwijs en wat effectieve methodieken zijn om dit heen-en-weer denken bij leerlingen aan te leren en te stimuleren. Daartoe worden lessen geobserveerd en docenten geïnterviewd op grond waarvan een didactiek wordt ontworpen voor (aankomende) docenten om effectief aandacht te schenken aan heen-en-weer-denken in hun eigen practica.

Over 'naam promovendus'

Alleen indien de promovendus dit doorgeeft / niet verplicht

Naam onderzoeker drs. Wouter Spaan
Promotor(en) prof. dr. Ron Oostdam

Co-promotor(en)

 

dr. Monique Pijls
dr. Jaap Schuitema (UvA)

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 18 september 2019