Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek Tom van Eijck

Natuurwetenschappelijk redeneren met interactieve diagrammen in het primair onderwijs

Project

Dit promotie-onderzoek richt zich op de vraag hoe natuurwetenschappelijk redeneren gestimuleerd kan worden met behulp van interactieve kennisdiagrammen. Kennisdiagrammen ondersteunen leerlingen middels geautomatiseerde hulp en feedback en verlichten daarbij de werklast van de leerkracht.

De groeiende aandacht voor natuurwetenschappen in het primair onderwijs is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van praktische experimenteer-vaardigheden. Het natuurwetenschappelijk redeneren, waarbij heen-en-weer denken tussen verschijnselen en verklaringen de verbindende factor vormt, blijft hierbij onderbelicht. Het doel van dit onderzoek is om een onderwijsinstrument te ontwikkelen in de vorm van interactieve diagrammen en bijpassende didactiek, om het natuurwetenschappelijk redeneren en hiermee de natuurwetenschappelijke geletterdheid te bevorderen. Deze aanpak leidt tot een innovatieve lesmethode die beter inspeelt op de cognitieve behoefte in de bovenbouw van het primair onderwijs.

Naam onderzoeker

Drs. T.J.W. van Eijck (Tom)

Promotor(en) Prof. Dr. Ron Oostdam
Co-promotor(en) Dr. Bert Bredeweg

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 sep 2026

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555