Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Eline van Batenburg

Project

Developing pre-vocational learners’ communicative effectiveness in EFL speaking: a task based approach

Onderzoeker Drs. E. (Eline) van Batenburg
Promotor Prof. dr. R.J. (Ron) Oostdam
Co-Promotor: Dr. A.J.S. (Amos) van Gelderen
Dr. M.A.H. (Martine) Braaksma

KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

Het ontwikkelen van spreekvaardigheid Engels in het Vmbo: een taakgerichte benadering.
Voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen is het van groot belang dat juist hun spreekvaardigheid goed ontwikkeld is. Zowel privé als binnen de context van hun beroep zullen zij in hun contacten met klanten en andere niet-Nederlandssprekende partijen met name moeten kunnen varen op hun spreekvaardigheid. Uit rapporten van de Inspectie van het Onderwijs blijkt echter dat docenten het moeilijk vinden de spreekvaardigheid van hun leerlingen te ontwikkelen en om hun taallessen een daadwerkelijk communicatief karakter te geven. De doeltaal wordt slechts mondjesmaat gebruikt als voertaal. Leerlingen worden zelden voorbereid op communicatie in authentieke praktijksituaties: het aanleren van communicatievaardigheden en communicatiestrategieën ontbreekt doorgaans. De nadruk in spreekactiviteiten ligt dan ook vaak op accuraat, en niet op effectief, taalgebruik.
Dit onderzoek probeert te achterhalen hoe we de motivatie voor, en vermogen tot, effectieve communicatie in gesproken Engels voor deze groep leerlingen kunnen verbeteren. Het onderzoek zet de traditionele aanpak in spreekvaardigheidonderwijs af tegen een aanpak die voortkomt uit het taakgericht taalonderwijs (task-based learning). Er wordt specifiek gekeken naar de invloed van beroepsgerichte taaltaken en taaksequentie op motivatie en effectieve communicatie, alsook het gebruik van specifieke taalstructuren en compenserende strategieën als communicatiemiddel.
Het betreft een experimenteel onderzoek waarbij leerlingen in drie condities op verschillende manieren spreekvaardigheidonderwijs krijgen aangeboden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2013
Einddatum 09 nov 2018