Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Barry Mahoney

Kan Socrates MBO-studenten kritisch leren denken?

Project

Kritisch denken, oftewel kunnen redeneren door middel van logische argumentatie, is belangrijk voor MBO-studenten. Zowel voor hen persoonlijk als voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar effectieve werkvormen om mbo-studenten kritisch te leren denken. Doel van dit onderzoek is om effecten te onderzoeken op het kritisch leren denken door MBO-studenten van een lessenserie gebaseerd op de Socratische dialoog.

In een ontwerponderzoek wordt een lessenserie ontwikkeld samen met docenten burgerschap. In een quasi-experimentele studie, waaraan in totaal 320 studenten deelnemen, wordt het effect van deze lessenserie op het kritisch leren denken door MBO-studenten onderzocht.

Naam onderzoeker B.W. (Barry) Mahoney
Promotoren Prof. Dr. Ron Oostdam
Dr. Jaap Schuitema
Dr. Hessel Nieuwelink

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 april 2023

Project Info

Startdatum 01 aug 2020
Einddatum 31 jul 2024

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555