Hogeschool van Amsterdam

Vervolg effecten van masteropleidingen

Project

Om zicht te krijgen op de effecten van een brede invoering van een masteropleiding voor leraren, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door SEO, het Kohnstamm Instituut en de HvA onderzoek laten uitvoeren met het doel om een theoretisch (wetenschappelijk) en empirisch (causaal) verband te leggen tussen de masteropleiding van leraren en de kwaliteit van het onderwijs. In de nulmeting zijn daartoe potentiële effecten geïdentificeerd, is een onderzoeksdesign ontworpen en is een eerste meting uitgevoerd.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 12 januari 2018

Datum

Startdatum