Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Perspectiefgebruik in de geschiedenisles

Project

Geschiedenisonderwijs heeft betrekking op ‘andere tijden en andere mensen’, waarbij een didactisch probleem is het vermogen te ontwikkelen tot werkelijk begrip voor in essentie vreemde medemensen. Een factor die daarbij bijvoorbeeld een rol speelt is het gebruik van het wij-perspectief als het gaat om de geschiedenis van de eigen groep en het eigen land, terwijl het de vraag is of zo’n perspectief op grond van historische overwegingen wel gerechtvaardigd is. Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van didactische strategieën die leerlingen in staats stellen te oefenen in het omgaan met historische perspectieven.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 sep 2012
Einddatum 01 aug 2015

Contact

Bas van der Meijden (Hogeschool Windesheim)