Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ontwikkelen en implementeren van excellentieprogramma's in het mbo

Onderzoek door het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

Project

Het ROCvA/ROCvF wilde excellentie graag een plek geven in het mbo-onderwijs en het proces van ontwikkelen en implementeren van excellentieprogramma’s onderzoeken. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam zijn benaderd met de vraag om praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren.

In 2014 kondigde het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan dat zij extra middelen beschikbaar stelden voor mbo’s die excellentie in hun onderwijs vorm willen geven. Volgens de minister moeten talentvolle mbo-studenten excellentieprogramma’s aangeboden krijgen net als in het hoger onderwijs.
Door excellentieprogramma’s kunnen talenten beter benut worden en krijgen studenten de mogelijkheid om tijdens hun opleiding te excelleren. 

Het ROCvA/ROCvF wilde excellentie graag een plek geven in het mbo-onderwijs en het proces van ontwikkelen en implementeren van excellentieprogramma’s onderzoeken. Door dit proces te onderzoeken kan bijvoorbeeld de aanpak van toekomstige innovaties verbeterd worden.

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hebben praktijkgericht onderzoek opgezet en uitgevoerd. Dit richt zich op de vragen:

1. Hoe ontwikkelen en implementeren docenten een excellentieprogramma ?
2. Hoe kan kennis en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van
    excellentieprogramma’s gedeeld worden?
3. Hoe ontwikkelt de perceptie van docenten ten aanzien van excellentie-
    programma’s zich gedurende de ontwikkeling en implementatie van
    excellentieprogramma’s?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland.  NRO heeft de financiering toegekend.  

Publicaties

Presentaties en workshops

 

 

 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 18 juni 2020