Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Hogeschool van Amsterdam leidt vanuit het lectoraat Didactiek van de Bètavakken het onderzoek naar de effectiviteit van de maakplaatsen voor het leren van kinderen en jongeren. In 2018 start een nieuwe minor Maakonderwijs waarbij studenten en docent-onderzoekers een actieve rol krijgen. Maakplaats 021 is een initiatief van OBA, Waag, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam en komt tot stand met steun van de Gemeente Amsterdam.

HvA-student geeft basisschoolkinderen uitleg over lasersnijder.

Creatieve technologie de baas

De partners zien het als gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft. Iedereen moet de kans krijgen de vaardigheden te ontwikkelen die passen bij deze tijd. Kinderen van 8-16 jaar kunnen via buitenschoolse activiteiten spelenderwijs kennis maken met primitieve en hoogwaardige technologieën. Technologische ontwikkelingen vragen om professionals die zich snel nieuwe kennis kunnen eigen maken en maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid vragen om nieuwe uitvindingen en oplossingen en het (her-)waarderen van ambachten. Dat vraagt van kinderen om creatieve vaardigheden, initiatief nemen, samenwerken, technische & digitale vaardigheden, onderzoekvaardigheden, uitleg kunnen geven aan anderen, uitleg kunnen vragen aan anderen, visualiseren en verwoorden van ideeën.

Leren door te maken

In Maakplaats 021 kunnen kinderen deze vaardigheden leren door (samen) te werken aan concrete artefacten, door te maken, met behulp van eenvoudige en hoogwaardige technologie. Het gegeven dat je leert door iets te maken is door verschillende wetenschappers onderbouwd (Papert, 1980). Wat kinderen precies leren van het werken in een maakomgeving, kan per kind sterk verschillen (Blikstein & Krannich, 2013). Kinderen uit sociaal-economisch lagere milieus kunnen in een buitenschoolse maakomgeving nieuwe rollen uitoefenen –zowel in het maken zelf als in het onderwijzen van en leidinggeven aan andere kinderen- en op die manier zelfvertrouwen en nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelen (Sheridan, Clark & William, 2013).

Beoogde resultaten

De verwachte output indicatoren voor de kinderen liggen op het gebied van:

  1. Technische vaardigheden (competentie)
  2. Samenwerkingsvaardigheden (relatie – ook uitleggen, hulp vragen, multidisciplinair werken)
  3. Zelfvertrouwen en toekomstperspectieven (autonomie en empowerment, individuele ontwikkeling, persoonsvorming)

Werkwijze

Het vastleggen van deze indicatoren zal plaatsvinden door middel van digitale portfolio’s van de kinderen, maar ook door observaties en interviews met de deelnemers en begeleiders en mogelijk logboeken van begeleiders. In een volgende fase zal de output worden geëvalueerd met vragenlijsten.

Contact

Vragen over dit project? Neem contact op met Monique Pijls, m.h.j.pijls@hva.nl of 06-1524 2304.

Meer informatie

Website Maakplaats 021

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 12 oktober 2018

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 31 dec 2021

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555