Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leergang Urban Education

De Leergang Urban Education is bedoeld om de uitdagingen in het onderwijs te bespreken.

Project

De stad is erg divers, en dat zie je aan de leerlingen op school. Niet elke leraar is even goed voorbereid op de uitdagingen waar deze leerlingen mee te maken krijgen. De Leergang Urban Education is bedoeld om daar verandering in brengen door opleiders aan de HVA te helpen die uitdagingen in het onderwijs te verwerken.

DOEL / Onderwijs aan de HVA beter laten aansluiten bij de leefwereld van de jeugd in de stad

Medewerkers van de HVA kunnen aan dit project deelnemen om te onderzoeken hoe zij onderwijs kunnen inzetten om meer betekenis aan het leven te geven van grootstedelijke leerlingen. Het uiteindelijke doel is om de jeugd in de stad beter voor te bereiden op hun leven als volwassen deelnemer aan die diverse gemeenschap.

Om de leerlingen in de stad te bereiken, moeten hun docenten voorbereid worden. En die docenten krijgen zelf les op bijvoorbeeld de HVA. Vandaar dat meer op de stad gericht onderwijs aan de HVA helpt om de toekomstige jongeren in de stad te bereiken.

WAT / Een serie bijeenkomsten met sprekers en begeleiding door een buddy

Hoe gaat het project in zijn werk? De geïnteresseerde medewerkers van de HVA wonen een serie bijeenkomsten bij, waarin zij gestimuleerd worden om hun eigen opleiding te bekijken vanuit het thema Urban Education. Ze gaan eerst met elkaar kijken naar de specifieke uitdagingen die kinderen in de grote stad voor hun kiezen krijgen. Vervolgens kunnen de opleidingen voor zichzelf onderzoeken hoe zij hun onderwerp kunnen inzetten om deze uitdagingen te illustreren. Daarbij krijgen ze hulp van een buddy afkomstig van een voor hen relevante instelling in de stad.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 feb 2019

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555