Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

ERASMUS+ Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children

Project

Tijdens de internationale conferentie Education and Urban Policy for Young Children is het gelijknamige City Network gelanceerd. In dit netwerk wisselen 6 Europese steden uit 5 verschillende landen kennis en ervaringen uit rondom het thema ‘sociale inclusie van kinderen in een grootstedelijke omgeving.’

Projectbeschrijving

Tien instellingen van vijf landen werken samen aan vragen rond de groei van steden in Europa en de toenemende diversiteit in de samenleving op sociaaleconomisch, cultureel, etnisch en psychologisch gebied. Men onderzoekt gedurende drie jaar hoe sociale inclusie wordt bevorderd en segregatie wordt tegengegaan.

Vraagstelling

Vragen die onder andere in het project gesteld worden zijn: over welke competenties moeten professionals beschikken en hoe kunnen de (toekomstige) professionals daartoe worden opgeleid? Hoe kunnen gemeentelijke overheden, in samenwerking met het werkveld, een pedagogische infrastructuur vormgeven die sociale integratie en segregatie voorkomt? Hoe werken pedagogen en leraren met kinderen en hun gezinnen? Wat kunnen zij van elkaar leren? Welke professionele competenties hebben werkveld en bacheloropleidingen nodig?

Samenwerking

Werkveld, hogescholen en onderzoeksinstituten werken met elkaar en met stedelijke bestuurders en politici samen. De laatsten vormen een stedennetwerk. Dit biedt een unieke kans om complexe problemen op een vernieuwende manier aan te pakken en tot duurzame oplossingen te komen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 9 oktober 2018

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 31 aug 2019

Contact

Esther Captain