Hogeschool van Amsterdam

De master Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam werkt samen met de Pädagogische Hochschule Zürich, Schulamt Liechtenstein en de University of Tallinn bij het opleidingen van learen en schoolleiders. De module Education for the Future is ingebed in (post-initiële) opleidingsprogramma’s van de instellingen (in het geval van de HvA in de Masteropleiding pedagogiek). Door middel van een Europese ERASMUS+ subsidie is de mogelijkheid gecreëerd om de gezamenlijke olnderwijsmodule gedurende drie jaar verder te ontwikkelen en te verduurzamen. Doel van de module Education for the Future is om leraren en schoolleiders te laten nadenken over trends en ontwikkelingen in de samenleving en hun mogelijke impact op onderwijssystemen, scholen en leraren en leerlingen. Daarnaast nemen de deelnemers door middel van studiebezoeken kennis van elkaars onderwijssystemen. Dit alles biedt input voor innovatie binnen de eigen school.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 12 januari 2018

Datum

Startdatum