Hogeschool van Amsterdam

Effectief begeleiden van practicum bij natuurkunde

Project

De inzet van practica en demonstraties in de natuurkundeles is vaak niet effectief. Veel docenten selecteren 'interessante activiteiten' en vergeten vervolgens vaak de leerdoelen en begeleiden dan niet meer consequent op leerdoelen. Die leerdoelen kunnen zowel onderzoekvaardigheden als begripsdoelen zijn. In het huidige onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de uitgevoerde practica in de klas leiden tot het bereiken van de leerdoelen die de docenten gesteld hebben. Gegevensverzameling bestaat uit observatie van natuurkundedocenten en interveiws met deze docenten naar aanleiding van de observaties. Het gebruikte instrument hierbij is de Practical Activities Analysis Inventory (Millar, 2009).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 20 december 2016

Datum

Startdatum