Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Docentrollen bij controversiële onderwerpen in de klas: neutraal of normatief

Hoe helpen we docenten met het bepalen van hun rol in het bespreken van controversiële onderwerpen in de klas?

Project

Het bespreken van controversiële onderwerpen in de klas is een belangrijke uitdaging voor het onderwijs. Dit geldt ook voor lerarenopleiders, die moeite hebben om onderwerpen als seksualiteit of de Holocaust te behandelen en niet precies zien welke rol zij moeten vervullen. In dit project willen we zicht krijgen op de rollen die lerarenopleiders (willen) vervullen, welke handvatten zij daarvoor hanteren en hoe zij hun studenten voorbereiden op deze taak in hun eigen onderwijs.

Doel van dit project

Bij het bespreken van controversiële onderwerpen in de klas, worstelen leraren vaak met hun eigen rol. Zij vragen zich af in hoeverre zij zich neutraal moeten opstellen, of zij bepaalde waarden kunnen stimuleren en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat het onderwerp inhoudelijk voldoende aan bod komt. Daarom is verdere professionalisering van het behandelen van controversiële onderwerpen in de klas belangrijk.

In dit project willen we zicht krijgen op de rollen die lerarenopleiders (willen) vervullen, welke handvatten zij daarvoor hanteren en hoe zij hun studenten voorbereiden op deze taak in hun eigen onderwijs.

Resultaat van dit project

Voor het onderzoek interviewen we lerarenopleiders en hun studenten en ontwikkelen een vragenlijst die we afnemen bij de betrokken lerarenopleiders. Dit levert inzicht in de manier waarop lerarenopleiders omgaan met de verschillende rollen. Daarnaast levert het handvatten op die lerarenopleiders kunnen hanteren bij het bespreken van controversiële onderwerpen met hun studenten.

Op basis hiervan maken we een handreiking voor lerarenopleiders. In deze handreiking staan concrete adviezen, handelingsopties en strategieën die lerarenopleiders kunnen hanteren in hun onderwijs. Deze handreiking is bedoeld voor alle lerarenopleiders maar uiteindelijk ook voor andere docenten in het hoger onderwijs.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project wordt uitgevoerd door Hessel Nieuwelink en Patricia Kuit.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 11 oktober 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555