Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De didactiek van het leergebied mens en maatschappij

Project

In het onderwijs van aardrijkskunde en geschiedenis in de onderbouw van het VO, vooral op het vmbo, is een 'leergebied mens en maatschappij' veelal een realiteit. Docenten die daarin opereren zijn echter opgeleid als docent geschiedenis of docent aardrijkskunde. Hebben zij er genoeg aan 'ook iets te leren van het andere vak', of moeten zij geschoold worden in een didactiek van het leergebied? Indien dat laatste, wat is dan het leergebied, als het méér is dan een optelsom van de bestaande vakken aardrijkskunde en geschiedenis?

Doelen van dit onderzoek zijn:

  • inzichtelijk maken of de huidige manier van opleiden tot leraar aardrijkskunde of geschiedenis volstaat om te doceren in het leergebied mens en maatschappij.
  • het ontwikkelen van een vakdidactiek voor het leergebied mens en maatschappij
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015

Project Info

Startdatum 13 nov 2012
Einddatum 31 dec 2015