Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leerlingen maken wiskundige stop-motion video’s met een verhaal.

In het project Animath maken leerlingen zelf stop-motion video’s met een wiskundig object als hoofdpersoon. Het flankerend onderzoek bestaat uit een diagnostisch- en een ontwerponderzoek.

In een exploratieve studie wordt nagegaan welke representaties de voorkeur van leerlingen van leerlingen hebben bij het uitleggen van een wiskundig probleem. Daarnaast staat in het ontwerponderzoek de vraag centraal hoe leerlingen begeleid kunnen worden bij het maken van een Animath-clip, die zowel artistiek interessant is, als leerzaam voor de kijker. De studie wordt uitgevoerd op een Technasium.

Klik hier voor de genomineerde films voor de NvvW-lustrumwedstrijd in 2015.

Dit project vindt plaats in samenwerking met de opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 oktober 2016