Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Verkennende studie naar een cultuur-sensitieve leef- en opvoedstijlinterventie

Hoe kunnen opvoedingsspecialisten en voedings- en beweegspecialisten samenwerken in het aanpakken van overgewicht in de grote stad?

Project

Het aantal kinderen met overgewicht is een veelvoorkomend en actueel probleem. Met name bij bevolkingsgroepen met een lage sociaaleconomische status en/of migratie-achtergrond in grote steden zoals Amsterdam. Met dit project wordt met een overzichtsstudie en interviews met experts onderzocht op welke manier de opvoedingsspecialisten en voedings- en beweegspecialisten kunnen samenwerken in het aanpakken van overgewicht in de grote stad.

Doel van dit project

Om overgewicht effectief tegen te kunnen gaan is het belangrijk om al op jonge leeftijd in te zetten op een gezonde leefstijl. Vaak worden leefstijlinterventies ingezet om overgewicht tegen te gaan. In Nederland zijn maar weinig interventies die zich richten op het bevorderen van een gezonde leefstijl in gezinnen met kinderen onder de vier jaar, daarbij rekening houdend met etnische verschillen. Dit blijkt echter een belangrijke factor te zijn in het tegengaan van overgewicht.

Met dit interfacultaire project wordt met een systematische overzichtsstudie en interviews met experts onderzocht op welke manier de opvoedingsspecialisten en voedings- en beweegspecialisten kunnen samenwerken in het aanpakken van overgewicht in de grote stad.

Resultaat van dit project

In dit verkennende onderzoeksproject wordt met een systematische review en expert-interviews onderzocht welke interventies er al zijn met een combinatie van het versterken van een gezonde leefstijl bij kinderen en de opvoedstijl van ouders. Daarnaast wordt gekeken hoe zo’n interventie kan aansluiten op de diversiteit van gezinnen in Amsterdam in de voor- en vroegschoolse periode.

Hiermee levert het project een overzicht op dat is toegespitst op de Amsterdamse situatie met concrete aanbevelingen voor verschillende bacheloropleidingen (Pedagogiek, Pabo, Voeding en Diëtiek, ALO).

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Onderwijs en Opvoeding en de faculteit Bewegen, Sport en Voeding.

Gepubliceerd door  Urban Education 30 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555