Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

The Rise of New Families: How can we help them flourish?

Project

Steeds meer wensouders kunnen een gezin starten dankzij draagmoederschap met eiceldonatie, ook man-man stellen en transgender personen. Voor alle betrokkenen in deze nieuwe gezinnen is begeleiding belangrijk, zodat de gezinnen zich goed kunnen ontwikkelen. Een consortium van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaat richtlijnen voor deze begeleiding ontwikkelen. Hiervoor worden in een groep nieuwe gezinnen de behoeften in kaart gebracht. Het consortium ontving 1,1 miljoen euro voor dit onderzoek vanuit de Nationale Wetenschapsagenda.

Sinds 2020 hebben meer wensouders in Nederland toegang tot behandelingen met een draagmoeder en eiceldonor, namelijk ook man-man stellen en transgender personen. De vraag naar deze vorm van hoogtechnologisch draagmoederschap zal daardoor toenemen en er zullen meer kinderen via deze procedure worden geboren. Het is belangrijk dat voor deze nieuwe gezinnen goede begeleiding komt in de vorm van advies en training. Een consortium onder leiding van de Universiteit van Amsterdam gaat hierin voorzien.

Methode

Door het volgen van verschillende nieuwe gezinnen – de kinderen, hun ouders, de draagmoeder en haar familie en de eiceldonor en haar familie- over een langere periode verzamelt dit project kennis over de behoeftes van de betrokkenen. ‘Zo kunnen we wetenschappelijk onderbouwde en ethisch verantwoorde counselingsrichtlijnen en trainingen ontwikkelen die recht doen aan de diverse belangen en die ten dienste staan van een goede ontwikkeling van de verwekte kinderen’, stelt Bos. ‘Ons consortium zet zich in voor een wereld waarin alle stellen die deze technologie gebruiken - man-man, transgender, man-vrouw- de noodzakelijke begeleiding krijgen zodat hun gezin tot bloei kan komen.’

Verwachte resultaat

Richtlijnen voor counseling en training

Consortiumbijeenkomst december 2023

Betrokken lectoraten


Subsidieverstrekker

 • Nationale Wetenschapsagenda

Externe partners

Professor Henny Bos van de Universiteit van Amsterdam is penvoeder van het consortium.

Verder bestaat het consortium uit

 • Hogeschool van Amsterdam,
 • Amsterdam UMC - Locatie VUmc,
 • Amsterdam UMC - Locatie AMC,
 • Maastricht University,
 • Universiteit Utrecht,
 • Transgender Netwerk Nederland (TNN),
 • Nij Geertgen,
 • Stichting Zwanger voor een ander,
 • Stichting Dutch Rainbow Family Professionals,
 • Stichting Meer dan Gewenst.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2022
Einddatum 31 mei 2030

Contact