Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Inventariserend onderzoek naar preventieve oudercursussen.

Project

In opdracht van Stichting Preventief op Maat voert het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding een onderzoek uit naar de preventieve oudercursussen ‘Opvoeden & Zo’, ‘Peuter in Zicht!’ en ‘Beter omgaan met pubers’. De cursussen zijn al langere tijd een vast gezicht in de preventieve opvoedondersteuning, maar door de transitie van de jeugdzorg lijken de cursussen minder aangeboden te worden. Daarnaast zouden de cursussen verouderd zijn en aan vernieuwing toe zijn. In het onderzoek wordt daarom de behoefte aan de oudercursus in kaart gebracht en er wordt gekeken in hoeverre professionals (en indirect ouders) behoefte hebben aan vernieuwing van de cursus.

Achtergrond van het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Preventief op Maat met financiering van het Nederlands Jeugd Instituut. Stichting Preventief op Maat krijgt regelmatig vanuit de praktijk te horen dat er behoefte is om de cursussen te vernieuwen en dat er mogelijk sinds de transitie van de jeugdzorg minder ruimte voor organisaties is om de cursussen aan te bieden. Vanuit deze zorg en vraag zet Stichting Preventief op Maat zich onder meer in voor deze ‘dakloze’, maar veelbelovende programma’s. Maar, is deze zorg terecht, of passen de cursussen niet langer in de huidige praktijk?

Wat hebben we onderzocht?

Het onderzoek zal in september worden afgerond en levert informatie op over de behoefte aan oudercursussen en de behoefte aan actualisering van verschillende onderdelen. Het gaat dan om zaken als het aantal aanmeldingen en de tevredenheid van ouders; aansluiting tot de doelgroep en de wensen van de doelgroep en over onderdelen die volgens cursusleiders en coördinatoren nodig moeten worden vernieuwd, zoals het filmmateriaal, de bijeenkomsten en de opbouw van de cursus. In totaal hebben 153 professionals vanuit heel Nederland meegedaan aan het onderzoek door een enquête in te vullen. Daarnaast hebben tien professionals deelgenomen aan verdiepende interviews.

Rapport ‘Vernieuwing van oudercursussen: nodig en gewenst?’

Benieuwd wat er uit het onderzoek komt? Houd dan deze website in de gaten. In september verschijnt het rapport en deze zal hier gepubliceerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes van Verseveld

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2015
Einddatum 01 okt 2015

Contact

Marloes van Verseveld