Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Positief opvoeden in de kinderopvang - PECE

Project

Pedagogisch medewerkers en managers in de kinderopvang spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze willen kinderen de beste kansen bieden en hen voorbereiden voor succes op school en in het leven. In een nieuw programma leren pedagogisch medewerkers vaardigheden die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen in de opvang.

Doel van dit project

Positief Opvoeden Kinderopvang (PECE – Positive Early Childhood Education Program) heeft als doel de vaardigheden van pedagogisch medewerkers uit te breiden met strategieën die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen in de opvang.
Van 2021 tot 2023 loopt er bij Combiwel voor Kinderen (Amsterdam) en Peuteropvang Heerlen een pilot met het in het Nederlands vertaalde online PECE-programma voor pedagogisch medewerkers. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de effecten van het gebruik van PECE in de kinderopvang.

Resultaat van dit project

Onderzoeken laten zien dat organisaties die overwogen om meer pedagogisch medewerkers op de groep te zetten, dit niet meer nodig vonden na de invoering van PECE. Pedagogisch medewerkers gaven aan zich competenter te voelen en meer tevreden te zijn over hun werk. Ook hadden zij meer zelfvertrouwen in het begeleiden van groepen kinderen. Dit zou kunnen leiden tot het langer aanblijven van personeel in de opvang en voor- en vroegschoolse educatie.

PECE is een nieuw programma voor pedagogisch medewerkers en sluit aan bij het wereldwijd bekende programma Positief Opvoeden, Triple P – Positive Parenting Program®.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 jul 2024

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555