Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Whole Teacher Development for Whole Child Development

Project

Wat vraagt aandacht voor de cognitieve, sociale, emotionele, morele, creatieve, fysieke en spirituele ontwikkeling van kinderen van scholen, leraren en lerarenopleidingen?

Onderwijs levert een cruciale bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is de opdracht aan leraren en scholen een brede: bijdragen aan de kwalificatie, socialisatie en subjectificatie van leerlingen. Die brede opdracht beperkt zich niet tot de cognitieve ontwikkeling van kinderen op een aantal kernvakken, maar heeft ook betrekking op de sociale, emotionele, morele, creatieve, fysieke en spirituele ontwikkeling van kinderen. Zo’n breed perspectief op de ontwikkeling van kinderen (ook wel aangeduid als whole child development) roept de vraag op hoe scholen daar concreet vorm aan kunnen geven en wat dat van leraren(teams) vraagt. En dat leidt vervolgens weer tot de vraag hoe wij als lerarenopleiding studenten daar toe op kunnen leiden.

Nivoz

Afgelopen jaar is samen met het NIVOZ en vier lerarenopleidingen een vierjarig project gestart rond de vraag hoe lerarenopleidingen studenten kunnen toerusten voor het vormgeven van whole child education in scholen. Als HvA participeren we in dit project, samen met twee Amsterdamse scholen: Spring High en het Zuiderlicht College. Samen met deze scholen verkennen hoe whole child development als uitgangspunt voor scholen in de praktijk vorm kan krijgen, wat dit vraagt van leraren en hoe de lerarenopleiding daarin kan ondersteunen. De grootstedelijke context met vraagstukken rond kansengelijkheid en achterstanden speelt daarbij een belangrijke rol.

De focus van het project sluit goed aan bij de ambities van de nieuwe opleiding tot Leraar en -Pedagoog.
Kijk op de website van het Nivoz voor meer informatie.

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Stichting Porticus.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 28 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jul 2020
Einddatum 30 jun 2024

Contact