Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Vervolg effecten van masteropleidingen

Project

Om zicht te krijgen op de effecten van een brede invoering van een masteropleiding voor leraren, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door SEO, het Kohnstamm Instituut en de HvA onderzoek laten uitvoeren met het doel om een theoretisch (wetenschappelijk) en empirisch (causaal) verband te leggen tussen de masteropleiding van leraren en de kwaliteit van het onderwijs. In de nulmeting zijn daartoe potentiële effecten geïdentificeerd, is een onderzoeksdesign ontworpen en is een eerste meting uitgevoerd.

Vervolgonderzoek

In het vervolgonderzoek worden vervolgmetingen gedaan onder de leraren die in 2013 gestart zijn met een masteropleiding en wordt een nieuwe groep van leraren benaderd die in 2014 gestart zijn met een master.

Data worden verzameld aan de hand van vragenlijsten, focusgesprekken en interviews, waarbij zicht ontstaat op de opbrengsten van masters voor leraren, hun collega’s, de schoolcultuur en voor leerlingen. De interviews en focusgesprekken moeten zicht geven op randvoorwaarden en stimulerende en belemmerde factoren.

Publicaties

Het project heeft een aantal publicaties opgeleverd:

Het rapport over de nulmeting waarmee de eerste fase van het project is afgerond (2014).
Het Eindrapport is verschenen in 2017.

Daarnaast is een artikel verschenen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek:
Sligte, H., Snoek, M., & Heyma, A. (2016). Lerende leraren die meesters worden.

Onderzoekers:

Marco Snoek (HvA)
Bert van Veldhuizen (HvA)

Arjan Heyma (SEO)
Emina van den Berg (SEO)

Henk Sligte (Kohnstamm Instituut)
Yolande Emmelot (Kohnstamm Instituut)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 31 dec 2017