Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Van individueel gericht leren naar gericht team- en organisatieleren

Professional Doctorate beurs binnen Domein Leren & Professionaliseren

Project

Leraren van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) hebben binnen de grootstedelijke context te maken met grote uitdagingen op het gebied van onder meer diversiteit en kansengelijkheid. Het vinden van goede antwoorden op die uitdagingen kunnen leraren niet alleen, daar hebben ze elkaar voor nodig. Dit vraagt om wezenlijke en duurzame veranderingen in het beroepsbeeld van de leraar en van praktijken en routines in de school.

Beschrijving van het onderzoek

Dit eerste Professional Doctorate traject (pilot) binnen het domein Leren & Professionaliseren van de HvA wordt grotendeels uitgevoerd in het werkveld en beoogt fundamentele transities in de wijze waarop professionalisering van de leraar binnen de MSA georganiseerd en uitgedragen wordt en fundamentele veranderingen in de inrichting van de schoolorganisatie. Dit wordt aangepakt in de vorm van actieonderzoek met collega’s, waarbij het doel is om het team- en organisatieleren binnen de MSA te versterken. Het PD-traject draagt zo bij aan het verstevigen van duurzame ontwikkeling binnen de school en het onderwijs. Want waar ‘leraren VAN en MET elkaar leren, leren leerlingen beter’.

Het professionaliseringstraject voor de PD-kandidaat richt zich daarbij op haar ontwikkeling als change agent, innovator, professional en onderzoeker. Waarbij de PD-kandidaat haar ervaring als onderzoeksdocent, HR-professional en leraar combineert.

Naam PD-kandidaat: Karin van de Lagemaat

Begeleidend lector(en): dr. Marco Snoek en dr. Daniël van Middelkoop

Begeleider(s) werkveldorganisatie: Joyce de Grand (MSA) en Bart Steur (MSA)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 5 maart 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2024
Einddatum 29 feb 2028

Contact