Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ontwikkeling van competenties van leerkrachten op het gebied van preventie en aanpak van gedragsproblemen in het primair onderwijs.

Project

Voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen behoren tot de primaire taken van de leerkracht. Vanwege het feit dat door de invoering van passend onderwijs meer kinderen met speciale (onderwijs)behoeften binnen het reguliere onderwijs worden opgevangen, moeten leerkrachten bij de start van hun loopbaan de nodige kennis, vaardigheden en attitude bezitten om adequaat met leer- en gedragsproblemen om te kunnen gaan. Keer op keer komt uit verschillende onderzoeken echter naar voren dat leerkrachten vooral moeite hebben met het hanteren van gedragsproblemen in de groep. Dit is een belangrijke reden om tijdens de opleiding en in de eerste jaren van de loopbaan van de startende leerkracht expliciet aandacht te besteden aan de preventie en de aanpak van gedragsproblemen in de groep. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop pabostudenten tijdens hun opleiding en startende leerkrachten basisonderwijs gedurende de eerste drie tot vijf jaren van hun loopbaan zodanig kunnen worden voorbereid op het voorkomen van en het omgaan met gedragsproblematiek in de groep dat zij een stevige basis hebben waarmee zij in de groep als startbekwame leerkracht aan de slag kunnen en wat dient als goed fundament voor verdere ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Op basis van de verkregen inzichten worden adviezen geformuleerd voor de verdere inrichting van het initiële traject (major en minor) van Pabo HvA en voor een eventueel post-initieel traject van werkveld en opleiding.

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop pabostudenten tijdens hun opleiding en startende leerkrachten basisonderwijs gedurende de eerste drie tot vijf jaren van hun loopbaan zodanig kunnen worden voorbereid op het voorkomen van en het omgaan met gedragsproblematiek in de groep dat zij een stevige basis hebben waarmee zij in de groep als startbekwame leerkracht aan de slag kunnen en wat dient als goed fundament voor verdere ontwikkeling tijdens hun loopbaan.

Op basis van de verkregen inzichten worden adviezen geformuleerd voor de verdere inrichting van het initiële traject (major en minor) van Pabo HvA en voor een eventueel post-initieel traject van werkveld en opleiding.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2014
Einddatum 01 jan 2016