Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kwalitatief onderzoek InnovatieImpuls Onderwijs

Project

Op verzoek van CAOP en kennisland hebben het Kenniscentrum Onderwijs en Opveoding en het Kohnstamm Institut een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de opbrengsten en lessen van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO), een landelijk innovatieprogramma waar zo’n 150 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs hebben mee gedaan. In het eindrapport van dit flankerend onderzoek ‘Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs’ worden de opbrengsten en innovatielessen van IIO gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding (Marco Snoek en Margreet Schriemer) en het Kohnstamm Instituut (Henk Sligte, Edith van Eck en Yolande Emmelot).

Binnen InnovatieImpuls Onderwijs is hebben scholen gewerkt aan vijf experimenten om onderwijs op een andere manier te organiseren, waardoor er efficiënter onderwijs gegeven kon worden. De innovatieve maatregelen binnen de experimenten hadden betrekking op:

· De groepering van leerlingen: heterogene groepen, grotere groepen van leerlingen en het (virtueel) samenbrengen van leerlingen uit verschillende scholen;

· De inzet van ander personeel in het leerproces: collega-leraren, onderwijsondersteuners, studenten en (bovenbouw)leerlingen;

· Een zelfstandiger rol van leerlingen bij het kiezen, plannen en uitvoeren van leeractiviteiten;

· De inzet van ICT en e-didactiek.

Door efficiënter te werken kon er ondanks kleine leerlingenaantallen toch onderwijs verzorgd worden (bijv. bij kleine basisscholen of bij bepaalde examenvakken in de bovenbouw van het VO), kregen leraren tijd voor ontwikkelwerk, of kon er meer aandacht gegeven worden aan individuele leerlingen.

In het boek ‘Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs’ beschreven is, zijn deze opbrengsten per experiment nader in kaart gebracht en worden op basis van de ervaringen van de scholen lessen getrokken ten aanzien van veranderaanpakken en -voorwaarden. In de laatste twee hoofdstukken staan belangrijke lessen voor overheid en scholen bij het vormgeven van innovatieprojecten.

Het complete rapport is te downloaden of te bestellen bij het Kohnstamm Instituut.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 mrt 2014
Einddatum 01 dec 2014

Contact

Henk Sligte
Yolande Emmelot (KI)
Edith van Eck (KI)