Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

ERASMUS+ Education for the Future

Project

De master Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam werkt samen met de Pädagogische Hochschule Zürich, Schulamt Liechtenstein en de University of Tallinn bij het opleidingen van learen en schoolleiders. De module Education for the Future is ingebed in (post-initiële) opleidingsprogramma’s van de instellingen (in het geval van de HvA in de Masteropleiding pedagogiek). Door middel van een Europese ERASMUS+ subsidie is de mogelijkheid gecreëerd om de gezamenlijke olnderwijsmodule gedurende drie jaar verder te ontwikkelen en te verduurzamen. Doel van de module Education for the Future is om leraren en schoolleiders te laten nadenken over trends en ontwikkelingen in de samenleving en hun mogelijke impact op onderwijssystemen, scholen en leraren en leerlingen. Daarnaast nemen de deelnemers door middel van studiebezoeken kennis van elkaars onderwijssystemen. Dit alles biedt input voor innovatie binnen de eigen school.


Voortzetting van het project

In 2017 is een nieuwe ERASMUS+ subsidie verkregen waarmee het mogelijk is om dit uitwisselingsproject voort te zetten en verder te ontwikkelen. Hierbij zal meer balans gebracht worden tussen de deelnemende landen en zal in het uitwisselingsprogramma meer aandacht komen voor de ontwikkeling van het agency van leraren en schoolleiders.

Meer informatie over het project en het uitwisselingsprogramma is te vinden op de website van het project: Ga naar de website

Een impressie van het programma is te vinden op youtube. Ga naar de impressie op youtube

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2014
Einddatum 31 aug 2017

Contact

Bert van Veldhuizen
Frank Brückel (PHZH)
Rachel Guerra (Schulamt FL)
Klemen Slabina (UniTallinn)