Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

ERASMUS+ Co-Creating inclusive school communities

Project

Scholen zijn te beschouwen als gemeenschappen bestaande uit leerlingen, leraren en schoolleiders, die in interactie zijn met hun omgeving. Om scholen optimale ontwikkelkansen te bieden is het van belang dat er sprake is van een inclusieve omgeving. Daarbij gaat het niet alleen om een inclusieve leeromgeving waarin rekening wordt gehouden met en aandacht is voor verschillen tussen leerlingen, maar ook een inclusieve leeromgeving waarin er ruimte is voor iedere stem en de inbreng van ieder serieus genomen wordt, of het nu gaat om leerlingen, leraren, schoolleiders of betrokkenen in de nabije omgeving.

In dit ERASMUS+ project waarin verschillende partners samenwerken (Schulamt Liechtenstein, Pädagigische Hochschule Zurich, University of Tallinn, University of Bucharest, University of Helsinki, University of British Columbia en Hogeschool van Amsterdam en samenwerkingsscholen uit hun directe omgeving, bijv. Metis Motessori Lyceum Amsterdam) wordt ondersteuningsmateriaal ontwikkeld dat scholen kan helpen om de inclusiviteit van hun leefomgeving te versterken.

Daartoe wordt een toolbox ontwikkeld met verschillende elementen:

  1. Een conceptueel raamwerk als kennisbasis
  2. Vignettes van inclusieve schoolcommunities als inspiratiebron
  3. Een analyse-instrument om te reflecteren op de mater van inclusiviteit binnen de school en mogelijke punten voor versterking daarvan
  4. Concrete handvatten voor het versterken van de inclusiviteit binnen de school
  5. Een gebruikshandleiding bij de verschillende tools van de toolbox.

De toolbox wordt in nauwe samenspraak met leraren en schoolleiders ontwikkeld door middel van drie co-creation sessies en door pilots in scholen. De ervaringen die opgedaan worden in scholen dragen bij aan de ontwikkeling en verbetering van de verschillende tools. De eerste co-creation sessie in april 2022 zal plaats vinden in Amsterdam.

In Nederland wordt nauw samengewerkt met Metis Montessori Lyceum en met studenten van de masteropleiding Pedagogiek.

Het project kent een looptijd van 3 jaar (november 2021 tot november 2024).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 nov 2021
Einddatum 01 nov 2024