Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek van Hessel Nieuwelink

Denkbeelden en ervaringen van jongeren met democratie

Project

De vorming van democratische gezindheid van jongeren op school en in andere verbonden

Drs. Hessel Nieuwelink

Onderzoeker H. (Hessel) Nieuwelink
Promotoren Prof. dr. G. ten Dam (UvA)
Prof. dr. P. Dekker (Tilburg)
Co-Promotor Dr. F. Geijsel (UvA)

Artikelen en andere output

Peer reviewed articles

- Nieuwelink, H., Dekker, P., Dam, G. ten, & Geijsel, F. (2013). ‘Democratie gaat altijd voor’. Denkbeelden van Nederlandse jongeren over democratie en besluitvorming. Res Publica. Politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen, 55 (2), (157-176).

Vakpublicaties

- Nieuwelink, H. (2014). ‘Lesgeven over Europese instituties’, Maatschappij & Politiek. Vakblad voor maatschappijleer, 8-9.

- Nieuwelink, H (met Bram Eidhof) (2014). ‘Jonge burgers’, Didactief, 44-45.

- Nieuwelink, H (met Bram Eidhof) (2014). ‘Werk gericht aan burgerschap. Van visie naar blijvende ontwikkeling. Burgerschapseducatie 1’, Didactief Online, Didactief | Werk gericht aan burgerschap (didactiefonline.nl)

- Nieuwelink, H (met Bram Eidhof) (2014). ‘Welwillend maar onwetend? Burgerschap van jongeren. Burgerschapseducatie 2’, Didactief Online, Didactief | Welwillend maar onwetend? (didactiefonline.nl)

- Nieuwelink, H (met Bram Eidhof) (2014). ‘Burgerschapsvorming in het onderwijs: een vorm van bewuste socialisatie. Burgerschapseducatie 3’, Didactief Online

- Hessel Nieuwelink (2013). ‘Bespreking van Verder met burgerschap in het onderwijs’, Maatschappij & Politiek. Het vakblad voor docenten maatschappijleer 42 (1), pp. 20-21.

- Hessel Nieuwelink (2012). ‘Empirisch onderzoek naar de mate van burgerschap en de impact van onderwijs’. In Broer van der Hoek, Hans Keissen, Hessel Nieuwelink, Iris Pauw, Arie Wilschut (eindred.), Burgerschap en de maatschappijvakken (Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, Amsterdam), pp. 61-84.

- Hessel Nieuwelink (2012). ‘Democratiebegrip onder volwassenen en jongeren’, Maatschappij & Politiek. Het vakblad voor docenten maatschappijleer 41 (6), pp. 4-6.

- Hessel Nieuwelink (2012). ‘Sociale ongelijkheid, burgerschap en onderwijs. Onderwijs als motor voor sociale (on)gelijkheid’, Maatschappij & Politiek. Het vakblad voor docenten maatschappijleer 41 (4), pp. 6-8.

Paperpresentaties (wetenschappelijk, peer reviewed)

- Nieuwelink, H., Dekker, P., Dam, G. ten, & Geijsel, F. (2013, February). Denkbeelden over democratie van Nederlandse jongeren [Dutch adolescents’ views on democracy]. Paper gepresenteerd bij UvA’s AMCIS conferentie: “De sociale en maatschappelijke functie van de school”, Amsterdam, the Netherlands.

- Nieuwelink, H., Geijsel, F., Dekker, P., & Dam, G. ten (2013, May). Perspectieven van jongeren op ontwikkeling van houdingen gericht op democratie De rol van school en andere sociale contexten. Paper gepresenteerd bij Onderwijs research dagen 2013, Brussel, België.

- Nieuwelink, H., Geijsel, F., Dekker, P., & Dam, G. ten (2013, May). Denkbeelden van jongeren over democratie. Paper gepresenteerd bij Onderwijs research dagen 2013, Brussel, België.

- Nieuwelink, H., Geijsel, F., Dekker, P., & Dam, G. ten (2013, November). Adolescents’ Perspectives on Developing Attitudes Concerning Democracy in the Netherlands. The role of school and other social contexts. Paper presented at UCSIA workshop: “Youth, education & value change: The school as keeper of the social status-quo or a platform to explore values”, Antwerpen, België.

- Nieuwelink, H. Dam, G. ten, Dekker, P., en Geijsel, F. (2014). ‘Dutch Adolescents’ Views on Democracy and Decision Making’, conferentie van American Educational Research Association, Philadelphia, april 2014.

- Nieuwelink, H., Geijsel, F., Dekker, P., & Dam, G. ten (2014). ‘Adolescents’ Perspectives on Developing Attitudes Concerning Democracy in the Netherlands. The role of school and other social contexts’, conferentie van American Educational Research Association, Philadelphia, april 2014.

- Nieuwelink, H. Dam, G. ten, Dekker, P., en Geijsel, F. (2014). ‘Ontwikkeling van denkbeelden van jongeren over democratie en besluitvorming: een longitudinale interviewstudie’, conferentie Sociale opbrengst van het onderwijs, Amsterdam mei 2015.

- Nieuwelink, H. Dam, G. ten, Dekker, P., en Geijsel, F. (2014). ‘Development of Adolescents’ Views on Democracy Over Time’, conferentie International Society Political Psychology, Rome, juli 2014.

- Nieuwelink, H. Dam, G. ten, Dekker, P., en Geijsel, F. (2014). Adolescents’ experiences with collective decision-making. The role of school and other social contexts, conferentie International Society Political Psychology, Rome, juli 2014.

- Nieuwelink, H. Dam, G. ten, Dekker, P., en Geijsel, F. (2014). ‘Development of Adolescents’ Views on Democracy Over Time’, conferentie Youth, Politics & Society, Leuven, september 2014.

- Nieuwelink, H., Dam, G. ten, Dekker, P., & Geijsel, F. (2013, December). Democratic Views of Adolescents. Poster gepresenteerd bij European Commission’s Joint Research Centre research seminar: “Lessons learned for Understanding Civic and Citizenship Education”, Rome, Italië.

Presentaties (vakpresentaties)

- ‘Denkbeelden van Nederlandse jongeren over democratische besluitvorming’, docentendag Maatschappijleer, Den Haag, januari 2014.

- ‘Ontwikkeling van denkbeelden over democratie’, Veldadviesraad Maatschappijleer van de HvA, Amsterdam, december 2014.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 aug 2010
Einddatum 24 jun 2016