Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kan Socrates mbo-studenten kritisch leren denken?

Project

Kritisch denken, oftewel kunnen redeneren door middel van logische argumentatie, is belangrijk voor mbo-studenten. Zowel voor hen persoonlijk, voor hun kansen op de arbeidsmarkt en voor hun mogelijkheden om politiek en maatschappelijk te participeren. Kan je mbo-studenten kritisch leren denken met een lessenserie gebaseerd op de Socratische dialoog?

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar effectieve werkvormen om mbo-studenten kritisch te leren denken. Dit onderzoek richt zich op niveau 4 studenten in het mbo en wordt uitgevoerd onder het lectoraat Burgerschapsonderwijs.

Doel van dit onderzoek is om effecten te onderzoeken op het kritisch leren denken door mbo-studenten van een lessenserie gebaseerd op de Socratische dialoog. In een ontwerponderzoek wordt een lessenserie ontwikkeld samen met docenten burgerschap. In een quasi-experimentele studie, waaraan in totaal 320 studenten deelnemen, wordt het effect van deze lessenserie op kritisch leren denken door mbo-studenten onderzocht.

Dit project levert inzicht op in mogelijke leereffecten van Socratische dialogen op kritische denkvaardigheden en kritische denkhoudingen, specifiek voor mbo-niveau 4 studenten. Daarnaast wordt in dit project een lessenserie en docententraining ontwikkeld.

Praktijkpartners en andere partners die betrokken zijn:

Voor de ontwikkeling van de lessenserie is een docent ontwikkel team (DOT) samengesteld uit acht docenten burgerschap van verschillende mbo-scholen in Nederland. Ter validering van de lessenserie is deze voorgelegd aan vier experts op het gebied van Socratische gespreksvoering, drie uit Nederland en één uit België.

Output

  • Niemand past in een hokje. Veiligheid creeren in een superdiverse context
  • Niemand past in een hokje. Interculturele sensitiviteit van burgerschapsdocenten
  • Kritisch denken is wel iets anders dan reflectie
  • Kan Socrates mbo-studenten kritisch leren denken?
  • De didactiek van de Socratische dialoog
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 aug 2020
Einddatum 31 dec 2024

Contact

Dubravka Knežić