Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Effectief democratie-onderwijs

Project

Leerlingen leren in het Nederlandse onderwijs betrekkelijk weinig over democratie terwijl het een kernonderdeel van burgerschapsonderwijs is. Onderzoek naar de manier waarop onderwijs over democratie op een effectieve manier kan worden vormgegeven is daarom essentieel.

Dit project wordt uitgevoerd onder het lectoraat Burgerschapsonderwijs.

Leven in een democratische samenleving is niet vanzelfsprekend. Er komen competenties en waarden bij kijken, die met elkaar kunnen botsen. Bijvoorbeeld de spanning tussen meerderheid en minderheid, en vrijheid en medemenselijkheid. Begrip voor dergelijke waarde-spanningen is een belangrijk elementen voor de waardering van democratie als manier van besturen en samenleven.

Onderwijs kan een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van deze waardering. De manier waarop dit onderwijs effectief kan worden vormgegeven is echter nog onduidelijk. Wetenschappelijke kennis is nog gefragmenteerd, en meer onderzoek naar effectieve didactiek is nodig. Om dit kennishiaat op te vullen focust mijn proefschrift zich op het verkrijgen van kennis over effectieve manieren om onderwijs over democratie vorm te geven.

Het promotieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Een review van wetenschappelijke literatuur,
 • Een interviewstudie met docenten over wat zij denken dat effectieve manieren zijn om democratie-onderwijs vorm te geven,
 • Een ontwerpstudie waarin twee lessenseries over democratie worden ontwikkeld voor het mbo. De lessenseries bouwen voort op deelstudie 1 en 2. Eén lessenserie is gericht op het opdoen van ervaringen met democratie, de andere lessenserie is instructiegericht.
 • Een studie naar de effectiviteit van de lessenseries op het democratisch burgerschap van mbo-studenten.

Publicaties

 • Meer inzicht in burgerschapsonderwijs
 • Burgerschapsonderwijs via het beeldscherm
 • Verhogen van de stemintentie

Papers

 • Teaching for democracy
 • Teachers contribution to students democratic development

Presentaties

 • Papersymposium Burgerschapsonderwijs ORD 2022
 • Presentatie clusterdag maatschappijvakken
 • Papersymposium Burgerschapsonderwijs ORD 2021
 • Politicologenetmaal 2020
 • AMCIS Seminar presentation literature review
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 aug 2018
Einddatum 31 dec 2023