Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

CAMERA

Project

Een ongezond eetpatroon en overgewicht zijn een toenemend probleem in Nederland. In 2040 heeft naar schatting 62% van alle volwassenen overgewicht. Een gezonder eetpatroon, juist onder jongeren, draagt bij aan het voorkomen van overgewicht. Maar het veranderen van eetgedrag gaat niet zomaar. We leven in een voedselomgeving vol vette en suikerrijke verleidingen. In het CAMERA-project brengen onderzoekers samen met jongeren die voedselomgeving in beeld. De eigen kijk van jongeren op hun voedselomgeving staat in dit project centraal.

Overgewicht en een ongezond eetpatroon zijn wicked problems; ingewikkelde vraagstukken die je alleen kunt aanpakken in relatie met de omgeving en de doelgroep zelf. In het CAMERA-project ligt de focus op jongeren/adolescenten tussen de 14 en 24 jaar. In deze leeftijdsfase bepalen jongeren steeds vaker zelf wat en hoeveel ze eten. We weten ook dat jongeren in deze leeftijdsfase ongezonder eten dan tijdens hun kinderjaren. Dat komt onder andere door de invloed van hun voedselomgeving, bijvoorbeeld de verkrijgbaarheid van (on)gezonde voeding, maar ook door reclame en eetculturen.

In stadsdeel Nieuw-West, waar overgewicht meer voorkomt dan in andere delen van Amsterdam, willen bewoners meer invloed hebben op hun ‘eetomgeving’. Door aan te sluiten bij hun wensen, legt het projectteam van CAMERA een basis voor effectieve leefstijlinterventies.

Lector Lea den Broeder:

Hoe mooi zal het zijn om aan het einde van dit project een tentoonstelling te maken met beelden van de eetomgeving in Nieuw-West, door jongeren zelf gemaakt! Daardoor begrijpen we beter hoe we die omgeving voor én met hen moeten verbeteren.

Doel

De ervaring en kennis van jonge bewoners uit Amsterdam Nieuw-West ‘samen onderzoeken’ en de uitkomsten gebruiken voor het verbeteren van hun voedselomgeving.

Methode

De aanpak van CAMERA is een vorm van citizen science, oftewel burgerwetenschap. Samen met jongeren verzamelen onderzoekers foto’s van de eetomgeving in een belangrijk winkelgebied van Amsterdam (Plein ’40 - ‘45). De jongeren analyseren zelf de verzamelde data volgens een gestructureerde methode.

Onderzoekers evalueren de ervaringen van deze jongeren als burgerwetenschappers. Het projectteam organiseert samen met het Van Eesteren Museum een tentoonstelling van de door de jongeren gemaakte beelden.

Verwachte resultaten/producten

  • Rapport met de onderzoeksresultaten.
  • E-book over de toegepaste methodes.
  • Tentoonstelling met de door jongeren gemaakte foto’s.
  • Theoretisch kader voor toepassing in vervolgprojecten.

Maatschappelijke impact

CAMERA helpt het projectteam om beter te begrijpen waar het voor jongeren om draait. Wat is in hun ogen een gezonde voedselomgeving en, hoe maken we deze gezonder?

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het CAMERA-project is vernieuwend door de gekozen methode: studenten en docent-onderzoekers doen ervaring op met burgerwetenschap. Geleerde lessen passen zij toe in vervolgonderzoek.

Externe partners

  • Jonge inwoners uit Amsterdam Nieuw-West
  • Stichting Eigenwijks
  • GGD Amsterdam
  • Van Eesteren Museum
  • Dock Nieuw-West
Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 30 sep 2021