Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Consensusmachine

AI inzetten om consensus te bereiken

Project

De Consensusmachine is een interactieve AI-installatie die mensen helpt bij het bereiken van consensus over een controversieel onderwerp. Met dit experiment onderzoekt de Werkplaats Responsible IT het idee van een onafhankelijke AI mediator, die de oer-Hollandse praktijk van het Polderen ondersteunt.

De Consensusmachine - ook bekend als het Poldermodel - bestaat uit een groot interactief touchscreen dat omstanders tijdens een groepsdiscussie bedienen. De AI start met het schrijven van een prikkelende tekst die op het scherm verschijnt. Deelnemers aan de discussie selecteren via het touchscreen de zinnen die ze willen afzwakken of versterken. De machine toont direct alternatieve formuleringen op het scherm, en de omstanders kiezen een voor iedereen aanvaardbare optie. De AI herschrijft razendsnel de tekst van de stelling in de geest van het gekozen alternatief, en het proces begint opnieuw. De deelnemers laten de AI de stelling net zo lang herschrijven tot iedereen met het resultaat kan leven.

Co-creatie: staf, studenten en onderzoekers

De Consensusmachine is ontwikkeld door HvA-studenten en onderzoekers van de Werkplaats Responsible IT, samen de afdeling Digitale Strategie en Informatiebeleid (DSI) van de HvA voor de opening het Hogeschooljaar 2023-2024.

Lees alles over het project in de PDF onderaan deze pagina.

De Consensusmachine is een technologisch experiment, waarmee de Werkplaats Responsible IT het idee van de onafhankelijke AI mediator tastbaar maakt. In dit experiment gebruikten de makers de SURF WaardenWijzer voor digitalisering als kader waarin GPT4 de alternatieve formuleringen schrijft. Het experiment roept de vraag op in hoeverre technologie neutraal en waardenvrij is. Heeft een mens écht regie over een besluitvormingsproces, of wordt zij onbewust in een bepaalde richting gestuurd door de makers van de AI?

Kan een technologie zoals AI, die zorgt voor polarisatie ook worden gebruikt om mensen bij elkaar te brengen? In potentie is de Consensusmachine een instrument dat overal kan worden ingezet om consensus te bereiken én te ervaren. Het experiment laat zien hoe makend onderzoek het onderwijs verbindt met creativiteit, samenlevingskwesties en Mens-AI interactie.

De Werkplaats Responsible IT Amsterdam (RITA) onderzoekt software die goed is voor de mens, de maatschappij en de planeet. Het jonge onderzoeksteam van programmeurs, datawetenschappers, designers en ICT-studenten experimenteert door het maken van werkende algoritmes, datasets, modellen en software. Deze producten worden zoveel mogelijk met eindgebruikers ontwikkeld.

Alle geproduceerde software is open-source, en voor iedereen te gebruiken. Voor vragen over het de werkplaats, of de onderzoeksprojectenkun je contact opnemen met Yuri Westplat, hoofd werkplaats Responsible IT (y.westplat@hva.nl).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 12 december 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023

Contact

Giuliana Orrizonte