Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Algoritme register gemeente Amsterdam

Hoe kunnen we inzicht geven in de algoritmes die de gemeente gebruikt?

Project

Het algoritmeregister is een overzicht van de algoritmes die de gemeente Amsterdam gebruikt bij gemeentelijke dienstverlening. Een algoritme is een vooraf bepaalde set regels of stappen die door de computer gevolgd worden.

Hoe kunnen we de algoritmes die de verschillende afdelingen binnen de gemeente in kaart krijgen.

Het is de bedoeling om per algoritme de algemene informatie over de bedoeling en werking van het algoritme openbaar te maken.

De eerste inzichten van het onderzoek blijken vooral van organisatorische aard te zijn.

4 juli 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 31 dec 2022

Contact