Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Performance of Code

Project

Nancy Mauro-Flude is blogger bij het lectoraat Network Cultures. Zij is tevens een mediadesigner, schrijver en curator van het symposium en evenementen voor podiumkunsten en technologie van hedendaagse kunst. Haar drijfveer is de demystificatie van de technologie en de mystificatie in en door de machinale assemblage. Ze onderzoekt hoe we de resonanties en dissonanten tussen podiumkunsten en computercultuur verwoorden.

De alomtegenwoordigheid van computational media is in veel (zo niet alle) genres van hedendaagse kunst en design doorgedrongen. Maar wat vinden we van de geheimzinnige noties van performance en hoe verstrengelen en verhouden ze zich tot de enorme theatermachine waaraan we blootgesteld worden bij het openen van onze personal computer?

De term code wordt zonder onderscheid gebruikt voor de taal waarin een programma wordt geschreven, een serie conventies die worden gescript op een performatieve manier en protocollen die worden gebruikt in vele andere culturele, sociale en technische systemen. 'Performance of code' is een term die wordt toegepast om in het kader van hedendaagse cultuur de denkers, programmeurs en kunstenaars te onderzoeken. Ze ontrafelen de aannames die in toenemende mate door vele culturele situaties en apparaten in onze dagelijkse rituelen van ons worden gevraagd.

Nancy presenteert haar onderzoeksbevindingen in een blog.

19 augustus 2015

Project Info

Startdatum 01 mrt 2015