Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

De Kunst van de Kritiek

Een online toekomst voor kunst- en cultuurkritiek

Project

Bij het lectoraat Netwerkcultuur is in samenwerking met het PublishingLab het project De Kunst van de Kritiek gestart. In een consortium met het Laboratorium Actuele Kunstkritiek en tientallen Nederlandse en Vlaamse kunst- en cultuurtijdschriften wordt de komende maanden onderzocht hoe kunstkritiek online kan floreren. Hoe kan de kritiek zich in vorm en inhoud vernieuwen met digitale mogelijkheden? Hoe kan het kunstpubliek daarbij betrokken worden? En welke nieuwe verdienmodellen zijn er?

Kunst- en cultuurtijdschriften moeten in tijden van teruglopende overheidssubsidies op eigen kracht zichzelf heruitvinden. Digitalisering biedt kansen. Juist nu moet het mogelijk zijn nieuwe lezersgroepen aan te boren. Het Domein voor Kunstkritiek en het Laboratorium Actuele Kunstkritiek deden in een eerder opgezet samenwerkingsverband voorzetten om de kunstkritiek van binnenuit de revitaliseren.

Binnen dit PublishingLab project zullen Nederlandse en Vlaamse kunstcritici hun werk verdiepen en verspreiden, door in te gaan op de digitale vorm van de longread. Longreads zijn opzichzelfstaande langere essays die online een tegenwicht vormen voor de kortademige snelle communicatie via sociale media. Ambitieus en bespiegelend maar zeker niet academisch.

Binnen dit project worden vragen gesteld over de mogelijkheden van digitale media voor de serieuze kunstkritiek zoals bedreven in Nederlandse en Vlaamse tijdschriften. Hoe behandel je een tekst of de kunstkritiek op het moment dat je online gaat? Wat is de veranderende rol van de criticus in een digitale wereld waarin iedereen een ‘criticus’ kan zijn? Hoe werkt tekstuele, audiovisuele of interactieve kunstkritiek online en op welke manier verandert het productieproces?

Dit project sluit ook aan bij het ACIN onderzoeksproject Creativiteit en Autonomie, waarin de veranderingen in het beroep van zelfstandigen worden onderzocht.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
29 november 2022

Project Info

Startdatum 01 mrt 2015

Contact

Leonieke van Dipten
Miriam Rasch
Patricia de Vries
Matt Beros

Locatie

Benno Premselahuis (BPH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700