Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Kledingproductie zonder patronen

Een exploratieve pilot

Project

In dit KIEM project wordt onderzocht hoe op basis van 3D lichaamsscans kleding kan worden gemaakt. De mens heeft een driedimensionale vorm en kleding is driedimensionaal. Toch zit in de productie van kleding een tussenstap via 2D textiele materialen die moeten worden genaaid tot een kledingstuk. Dit proces is erg arbeidsintensief en gaat terug op 19e eeuwse technieken.

Een jas van driehoekjes geïnspireerd door 3D scan technologie (Marina Toeters)

Recentelijk is door Prof. Daanen een proces beschreven waarin op basis van een 3D lichaamsscan een kledingstuk (rok) is gemaakt op maat van het lichaam. In dit project werd de scan zodanig bewerkt dat enkele tientallen driehoeken werden geproduceerd die aan elkaar werden genaaid. Omdat de coördinaten van de driehoeken bekend zijn, kunnen deze ook worden verlijmd, waardoor het proces volledig kan worden geautomatiseerd. Om de techniek verder te brengen zijn niet alleen nieuwe verlijmingstechnieken nodig, maar dient ook een andere kledingstuk ontworpen te worden. Er is vooralsnog gekozen voor een hemd. ArtEZ zorgt voor innovatieve en creatieve vormgeving. AMFI zorgt voor de scan en bewerking naar driehoeken, samen met het bedrijf Sizing Science. Saxion zorgt voor innovatieve verbindingstechnologie samen met het bedrijf Maan R&D. Doel is om de processen eenduidig te beschrijven zodat een goed voorstel gemaakt kan worden voor een meer diepgaand onderzoeksproject in het kader van NWO gelden voor de creatieve industrie of Horizon2020 (ICT call 18).
Bedrijven of instellingen die participeren zijn Sizing Science, Maan R&D, Saxion, ArtEZ en Modint.

17 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 apr 2014
Einddatum 01 apr 2015

Contact

Lector Hein Daanen

Locatie

Koetsier-Montaignehuis (KMH) | Amstelcampus

Mauritskade 11

1091 GC Amsterdam

020 595 4555