Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Fashion 3.0

Project

In dit onderzoeksprogramma gaan we op basis van de realisatie van een database over de wijze waarop stoffen ‘vallen’ en de metadatering daarvan, onderzoeken in hoeverre deze database gebruikt kan worden voor het driedimensionaliseren van het ontwerp- en creatieproces. We gaan onderzoeken in hoeverre het ontwerpproces kan worden gedigitaliseerd en hoe met behulp van ‘avatars’ een driedimensionale representatie van het ontwerp kan worden gerealiseerd (het liefst mensgroot), die kan worden gemanipuleerd, behouden en gereconstrueerd op elk moment in de tijd. Op basis hiervan willen we bezien in hoeverre een ‘digital catwalk’ kan worden ontwikkeld, die als een webservice kan worden aangeboden door de modeindustrie. Streven is eveneens te bezien in hoeverre het digitale ontwerpproces in (post HBO) opleidingen kan worden ingezet.

Hieronder vindt u meer informatie over de onderzoeksprojecten uit het onderzoeksprogramma Fashion 3.0

Het ontwikkelen van een open source database met de digi­tale karakteristieken van alle bestaande en/of gebruikte ‘stoffen’ (‘fabrics’) en de wijze waarop deze zich manifes­teren. Die manifestatie betreft de wijze waarop stoffen ‘vallen’.

Onderzoek naar drape view: als ze over objecten zijn gedrapeerd en hoe ze reageren als ze worden ‘aangeraakt’ (‘drapeviews’). Voor de data­ base dient een metadatamodel te worden ontwikkeld, waarin alle karakteristieken van de stoffen worden vast­ gelegd. De database kan tevens dienen als een ‘fund­ grube’ voor stofwarenkennis voor AMFI­studenten en de creatieve industrie. Deze fase van het project betreft de Grondstoffen.

Onderzoek: ontwikkelen van een driedimensionale ontwerpmetho­de, startend met het maken van digitale patroontekenin­gen. In deze projectfase wordt een methode ontwikkeld waarmee mode volledig digitaal kan worden ontworpen en waarbij het eindresultaat (driedimensionale) mode­ ontwerpen zijn. Een van de onderdelen van deze pro­ jectfase is een wedstrijd voor groepen creatieve bedrij­ ven om een app te ontwikkelen waarin driedmensionaal patroontekeningen kunnen worden gemaakt. Deze fase van het project betreft het Design.

De contactpersoon voor dit onderzoeksproject is projectleider Margreet Riphagen.

inlezen van driedimensionale scans van mensen in designsoftware, waarop ontwikkelde modeontwer­ pen kunnen worden gemodelleerd, met behulp van de ‘fabrics’­database. Dit dient zodanig te gebeuren dat ge­ kozen ‘fabrics‘ tijdens de driedimensionale presentatie ‘on the fly’ kunnen worden gewijzigd, met behoud van de noodzakelijke kenmerken van de gebruikte stoffen en met correcte ‘drapeviews’. Deze 3D scans van mensen moeten ook (op schaal) kunnen worden geprint zodat een volledig ‘real life’ model te zien kan zijn van het ge­ maakte ontwerp. Daarnaast wordt de mogelijkheid van ‘high resolution’ hologrammen onderzocht om 360o feed back te geven aan de ontwerper. Dit onderzoek is onderzoek naar Modelling.

Onderzoek: het ontwikkelen van een ‘computer graphics’ en/of een ‘vir­ tual reality’ catwalk op basis van de ontwikkelde drie­ dimensionale ‘avatars’ of 3D­scans, waarin het mogelijk is om een totale modecollectie op basis van gedefinieer­ de modellen te presenteren aan een wereldwijd publiek. Deze catwalk moet verbonden kunnen worden met web­ winkels, die gebruikers rechtstreeks toegang bieden tot de gekozen ontwerpen. Dit onderzoeksproject project betreft Modelling en Branding.

onderzoek: het ontwikkelen van een business model voor het winst­gevend exploiteren van de ontwikkelde 3d fashion catwalk, dit is inclusief de ‘fabrics’ database, de digitale ontwerp­ methode en de digitale modelleringswijze. Deze fase van het onderzoeksprogramma betreft Branding en Entrepreneurship.

ontwikkelen van onderwijsmodulen voor driedimensio­naal digitaal ontwerpen, waardoor studenten de com­petenties kunnen verwerven die de steeds digitaler wor­dende ontwerpprocessen in CAD­systemen vereisen. Deze modulen worden ontwikkeld in samenwerking met de mode­ en textielindustrie. De markt zal tevens wor­ den verkend voor het ontwikkelen van een post­HBO­ opleiding, die volledig op driedimensionaal digitaal ont­werpen is gericht. Dit onderzoek van het programma betreft Fashion Design & Management Education.

De volgende partijen zijn betrokken bij de realisatie van dit onderzoeksprogramma: het lectoraat Digital Archiving & Compliance, MediaLAB, het AMFI en het lectoraat Fashion Research & Technology.

Voor een uitgebreidere versie van het onderzoeksprogramma Fashion 3.0, klik hier

Voor nadere informatie: Paul Rijnierse.

9 september 2015

Project Info

Startdatum 01 jan 2014
Einddatum 01 jan 2016

Contact

Paul Rijnierse
Lector Hein Daanen