Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Rapporteren over doorwerking PGO

Project

Praktijkgericht onderzoek kent vele verschillende verschijningsvormen en uitkomsten die zowel voor het onderwijs, de beroepspraktijk/samenleving en de wetenschap van belang zijn. Rapporteren over praktijkgericht onderzoek is dan ook vaak een uitdaging: waar moet ik aandacht aan besteden? Hoe maak ik resultaten inzichtelijk? Welke accenten lig ik? Hoe breng ik de eigenheid van het onderzoek goed naar voren? In dit project worden hierop antwoorden geformuleerd en ondersteunende tools te ontwikkelen.

Binnen de Hogeschool van Amsterdam is er behoefte om betere uitspraken te kunnen doen over wat het praktijkgericht onderzoek weet te bereiken. De tekortkomingen van het tot nu toe gehanteerde impactmodel door de HvA, bedenkingen over de indicatoren in de BKO standaard 4 en een ongenoegen dat het unieke van het onderzoek onvoldoende tot zijn recht komt, zijn duidelijk terug te lezen in bijvoorbeeld de kritische reflecties van de kenniscentra in 2018. Het aantonen van impact van (praktijkgericht) onderzoek is echter een moeilijke en complex ontwerp. Via literatuuronderzoek, workshops en interviews wordt in dit project inzichten bij elkaar gebracht en een nieuw perspectief ontwikkeld op het rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek. Belangrijke uitkomst zijn tools om dit te ondersteunen. De voorstellen en tools zullen een rol spelen in de visitaties van de kenniscentra in 2021 en daarmee ‘getoetst’ worden op bruikbaarheid.

Het resultaat is een raamwerk voor het rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek, ondersteunt door tools en trainingsmateriaal.
Rol lectoraat: projectmanagement en uitvoering.

4 februari 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2020
Einddatum 31 dec 2021

Contact