Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

NATIONAAL PLATFORM PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK (NPPO)

Project

Het praktijkgericht onderzoek levert waardevolle kennis en resultaten op voor de beroepspraktijk en het onderwijs. Deze kennis en resultaten kunnen nog meer mensen bereiken dan nu het geval is, als alle informatie meer zichtbaar, vindbaar en (her)bruikbaar wordt gemaakt. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO)

Aan dit project werken 12 hogescholen, onder aanvoering van de Hogeschool van Amsterdam, samen met de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, HKI en SURF. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, en loopt van 2019 tot 2022. In 2018 leverden de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, de HKI en SURF een rapport op over de mogelijkheid tot verbetering van deze zichtbaarheid door het gezamenlijk aanpassen van de infrastructuur. Dit gaf aanleiding tot de start van het project Nationaal Platform Praktijkgericht onderzoek.

Het project Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO) wil bijdragen aan het bereik en daarmee de impact van praktijkgericht onderzoek, middels:

  1. Betere zichtbaarheid voor een breder publiek: meer mensen weten wat de toegevoegde waarde van praktijkgericht onderzoek is en beseffen dat dit een bestaande, relevante bron van (toepasbare) kennis is.
  2. Betere vindbaarheid van resultaten én onderzoekers voor (potentiële) samenwerkingspartners, binnen het onderzoek, onderwijs en het werkveld: netwerken kunnen uitgebreid worden, er ontstaat meer (bovenregionale) samenwerking en vraagarticulatie kan worden ondersteund1.
  3. Betere beschikbaarheid van onderzoeksresultaten en de informatie over hun context: de resultaten blijven voor een langere tijd bereikbaar en toegankelijk, en de diversiteit aan resultaten van praktijkgericht onderzoek kan getoond worden.

Het beoogd resultaat is een levendig platform dat het praktijkgericht onderzoek zichtbaar maken voor de maatschappij en praktijkgericht onderzoek verder ondersteunt in het gebruik van resultaten en het stimuleren van nieuwe initiatieven.

Rol lectoraat: lid stuurgroep en bijdrage aan platformontwikkeling.

26 maart 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 jul 2022

Contact