Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Doorwerking van kennis bij de Nationale Politie

Project

Dit project onderzoekt de doorwerking van onderzoekskennis binnen de Nationale Politie. Lector Harry van Vliet en onderzoekers van Bureau Beke brengen in samenwerking met de politie het bereik, de relevantie en verandering van onderzoekskennis binnen de politieorganisatie in kaart.

Dit onderzoeksproject richt zich op het in kaart brengen van de doorwerking van onderzoekskennis binnen de politieorganisatie. Met de groeiende erkenning vanuit de politieorganisatie over het belang van onderzoek en het inzetten van kennis wordt onderzocht in hoeverre en hoe wetenschappelijk onderzoek daadwerkelijk wordt toegepast in de politiepraktijk. Het doel van dit project is dan ook om de doorwerking van onderzoekskennis binnen de politieorganisatie in kaart te brengen.

Aanpak

Tien onderzoeken tussen 2018 en 2020 werden geselecteerd met als doel het vaststellen in hoeverre de kennis uit deze praktijkgerichte onderzoeken doorvloeit en verandering teweegbrengt binnen de Nationale Politie. Tijdens het onderzoek werden er interviews afgenomen met de onderzoekers van de 10 geselecteerde onderzoeken om inzicht te verkrijgen in de ondernomen handeling vanuit de onderzoekers om doorwerking te bewerkstellen. Daarnaast is er een survey uitgevoerd onder 594 functionarissen binnen de basisteams van gebiedsgebonden politie. Deze kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes boden de mogelijkheid om de rol van kennisdoorwerking vanuit aanbieder als ontvanger in kaart te brengen. Om het doel van dit onderzoek te realiseren is het onderzoek opgedeeld in vier hoofdthema's:

  • het bereik van de onderzoeken
  • de relevantie van de onderzoeken
  • het gebruik van de kennis uit de onderzoeken in de praktijk
  • de verandering(en) die de kennis uit de onderzoeken realiseren

De opdracht voor de politie was een belangrijke opdracht voor ons. Enerzijds omdat we nog niet met de Nationale politie hadden samengewerkt. Het is altijd leuk om met een nieuwe partner te gaan samenwerken, het is spannend en leerzaam. Anderzijds waren we bezig met het ontwikkelen van een interviewprotocol op basis van wat we in doorwerking belangrijk vinden, zoals wat er nu daadwerkelijk veranderd is. De opdracht sloot hierbij goed aan doordat we onderzoekers konden interviewen over hun samenwerking met de politie en hoe hun onderzoek heeft doorgewerkt in de organisatie, zover zij daar zicht op hebben. Bureau Beke uit Arnhem waarmee we samen werkten deed een survey onder de 'gebruikers' van de onderzoeken binnen de politieorganisatie met dezelfde soort vragen. Daardoor kregen we inzicht in beide kanten van het verhaal: de onderzoekers en de gebruikers van het onderzoek. - Lector Harry van Vliet

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat doorwerking van kennis nauwelijks een rol speelt tussen de aangeboden praktijkgerichte onderzoeken en de gebiedsgebonden basisteams in de politieorganisatie. In de interviews geven de onderzoekers aan geen expliciete afspraken te maken met de politieorganisatie over verpreiding van de onderzoeksresultaten. Hierdoor gaan de onderzoekers zelf opzoek naar mogelijkheid voor doorwerking van hun onderzoeksresultaten in de politieorganisatie.

Uit de survey blijkt dat 33% van de respondenten uit de gebiedsgebonden basisteams van de politieorganisatie de onderzoeksresultaten ontvangt, waarvan 47% uit deze groep de onderzoeksresultaten verder verspreiden. Teamchefs blijken vaker onderzoek te ontvangen dan noodhulp of wijkagenten. Deze observatie is herleidbaar naar de manier van verspreiding van onderzoeksresultaten binnen de politieorganisatie. Onderzoeksresultaten worden vaker gedeeld via gebruikte communicatiemiddelen meer door teamchefs worden gebruikt dan andere functionarissen binnen de politieorganisatie. Uit de survey komt dan ook de wens naar boven om de onderzoeksresultaten beter vindbaar te maken en een inclusieve vertaalslag toe te passen.

Na aanleiding van dit onderzoek hebben Harry van Vliet en de onderzoekers van Bureau Beke een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor de Politie. Het artikel kun je hier lezen.

Partners

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 10 april 2024

Project Info

Startdatum 03 jan 2022
Einddatum 15 mrt 2024

Contact