Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

3de CYCLUS AAN HET HBO

Project

Het Bolognaproces van de Europese Unie heeft in heel Europa geleid tot een systeem van hoger onderwijs bestaande uit drie cycli: bachelor (niveau 6), master (niveau 7) en doctorale studies (niveau 8). Sinds de komst van lectoren in 2001 is er discussie in Nederland of het hbo ook onderwijs zou mogen aanbieden voor de 3e cyclus. Sinds september 2020 is er een landelijke programmateam gevormd om de 3de cyclus aan het HBO nu daadwerkelijk vorm te geven.

Op dit moment (2021) is er sprake van een (landelijke) ontwerpfase. Er is een programmateam ingesteld, bestaande uit collega’s met een hbo-brede blik en linking pins uit de domeinspecifieke taskforces. Het programmateam heeft als opdracht om een VH-breed kader te ontwikkelen ten einde de herkenbaarheid, enige mate van uniformiteit en kwaliteit van een eigen derde cyclus in het hbo te borgen. De domeinspecifieke taskforces voedden dit VH-brede kader, om zo te zorgen dat de domeinspecifieke wensen en ambities rond een professional doctorate zoveel mogelijk geaccommodeerd kunnen worden binnen dit kader. De taskforces kunnen, binnen de ontwerpruimte die gegeven wordt in het kader, de domeinspecifieke pilots verder vormgeven. De pilots die voorzien zijn betreffen:

  1. Kunsten/ creatief
  2. Leisure, Tourism and Hospitality
  3. Energie & Duurzaamheid
  4. Gezondheid en welzijn
  5. Maritiem domein
  6. Onderwijs
  1. Techniek & Digitalisering.

Het resultaat van het gehele traject is de totstandkoming van een volwaardig PD-traject op niveau 8 voor het HBO.
Rol lectoraat: lid kerngroep landelijke programmaraad.

19 februari 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 jul 2022

Contact