Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Zichtbaar slimmer

Datafysicalisatie voor de 21ste eeuw

Project

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een groeiend aantal technologische mogelijkheden waarmee data op exponentiele schaal verzameld, gedeeld en gebruikt kunnen worden. Deze groeiende beschikking over ‘big’ data en andere technologische toepassingen leidt niet per se en direct tot meer inzicht en vaardigheden. Datasystemen zijn immers vaak complex en verborgen. Wel bieden nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals computergestuurde machines (digitale fabricage) in Fablab-omgevingen de mogelijkheid om digitale data en objecten zichtbaarder en tastbaarder te maken. Vanuit het onderwijs rijst dan ook de vraag naar handvatten die leerlingen in staat stellen deze ontwikkelingen te omarmen en mede vorm te geven, met name om datageletterdheid en 21st century skills te vergroten.

Zichtbaar slimmer met digitale fabricage

Het project “Zichtbaar slimmer” heeft als doel om praktijkgericht onderzoek te doen naar de potentie van datafysicalisatie –het tastbaar maken van data– als middel om datageletterdheid en de 21st century skills communiceren, kritisch denken en creativiteit te stimuleren. Datafysicalisatie gaat een stap verder dan datavisualisatie omdat het gaat om het creeeren en vormgeven van tastbare representaties van data, zoals numerieke gegevens en het weergeven van potentiele patronen, ten behoeve van (het kunnen delen van) nieuw inzicht en kennis. Het doel is de potentiele waarde van datafysicalisatie in het onderwijs te onderzoeken.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 9 februari 2021

Project Info

Startdatum 16 apr 2018
Einddatum 15 apr 2019

Contact

Loes Bogers
Dop Terlingen