Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

VITAMINE

Vitale Amsterdamse ouderen in de stad

Project

Het stimuleren en behouden van een actieve en sportieve leefstijl is van groot belang bij de grote groep ouderen met beginnende functionele beperkingen. In het VITAMINE project (Vitale Amsterdamse ouderen in de stad) wordt in samenwerking tussen het domein Gezondheid en het domein Bewegen, Sport en Voeding een trainings- en voedingsprogramma ontwikkeld. Het Digital Life Centre is verantwoordelijk voor de digitale ondersteuning van het thuis-trainings programma.

MBvO
Landelijk nemen wekelijks 300.000 ouderen met beginnende functionele beperkingen deel aan Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Het MBvO is een bestaand groepsprogramma dat als doel heeft het zelfstandig functioneren van ouderen op fysiek, mentaal en sociaal vlak te stimuleren.

Meer beweging nodig
De huidige opzet van MBvO blijkt niet toereikend om effect te hebben op fitheid, gezondheidsindicatoren en het verbeteren van zelfstandig functioneren. Onze hypothese is dat ouderen meer profijt van MBvO kunnen hebben als 1) het wordt verrijkt met het specifiek trainen van functionele mogelijkheden, 2) de trainingsfrequentie wordt verhoogd en 3) de voedingstoestand van ouderen wordt geoptimaliseerd.

Onderzoeksproject
VITAMINE zal in een gerandomiseerde studie (3×80 MBvO deelnemers) worden geëvalueerd. In een design met drie groepen wordt de toevoeging van 1 en 2, met of zonder 3, vergeleken met het bestaande MBvO (gymnastiek) programma. De interventie wordt na 6 maanden geëvalueerd, daarna blijven alle interventieonderdelen (FTO, functioneel thuistrainingsprogramma, digitale ondersteuning, voedingssupplement) beschikbaar en vindt een follow-up meting op 12 maanden plaats.

De primaire uitkomst van de interventie, fysiek functioneren van ouderen tijdens activiteiten van het dagelijks leven, wordt geëvalueerd met de Assessment of Daily Activity Performance (ADAP). Secundaire uitkomstmaten zijn antropometrie, spiermassa, spierkracht, activiteitenpatroon, voedingsinname en kwaliteit van leven.

In een voorstudie worden de interventieonderdelen met de gebruikers (trainers en deelnemers MBvO) op maat gemaakt en op haalbaarheid onderzocht. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de diversiteit in de stad Amsterdam.

Financiering
Het project wordt gefinancierd vanuit het Centre of Expertise “Urban Vitality” van de Hogeschool van Amsterdam en is een samenwerking tussen het domein Gezondheid (Raoul Engelbert en Bart Visser), het domein Bewegen. Sport en Voeding (Peter Weijs), waar een promovendus op het gebied van Voeding en Bewegen wordt aangesteld, en het domein Media, Creatie en Informatie, waar een promovendus op het gebied van Bewegen en digitale ondersteuning.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 22 oktober 2021

Project Info

Startdatum 01 mei 2014
Einddatum 01 sep 2019

Contact

Ben Kröse
Sumit Mehra