Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Modulair Online Platform

Project

De Hogeschool van Amsterdam deed de afgelopen jaren veel kennis en ervaring op met het ontwikkelen van en onderzoek naar de driehoek Bewegen, Voeding en Creatieve Technologie. Zo ontwikkelden onderzoekers applicaties, waarbij kwetsbare groepen worden gestimuleerd tot gezond beweeg- en eetgedrag met behulp van creatieve technologie. Denk aan de VITAMINE-interventie voor vitale Amsterdamse ouderen en de beweegapp Foxfit voor kinderen met astma. Nieuwe projecten beginnen vaak vanaf scratch terwijl veel kerncomponenten generiek zijn, de benodigde technologie vergelijkbaar is en de wens om de data aan de bron te verzamelen universeel is. Projectleider is Peter Weijs, Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (HvA). Dit onderzoek is gefinancierd vanuit een SPRONG subsidie.

Bij goed functionerende e-Health toepassingen gaat het om de juiste dataverzameling, bijvoorbeeld het analyseren van beweegpatronen. De output wordt gebruikt om gezond gedrag te stimuleren; offline via zorgprofessionals of online via persuasieve technologie. Als de projectgroep deze infrastructuur goed neerzet in een modulair platform dan kunnen onderzoekers in de toekomst de technische basisprincipes voor meerdere doelgroepen gebruiken.

DOEL
Het projectteam creëert een springplank die zowel een efficiëntere ontwikkeling van toekomstige applicaties realiseert als een snellere implementatie in de praktijk.

METHODE
In de inventarisatiefase stelt het projectteam een pakket aan technische eisen op (functionaliteiten, flexibiliteit, veiligheid en dergelijke) en inhoudelijke eisen (interface, koppeling met bijvoorbeeld stappentellers of al bestaande applicaties). Zodra de eisen helder zijn, ontwikkelen de onderzoekers een prototype.

VERWACHTE RESULTATEN / PRODUCTEN
Een modulair systeem dat onderzoekers kunnen uitbreiden naar verschillende doelgroepen. Dit systeem vormt een essentiële basis voor meerdere toekomstige subsidieaanvragen binnen Mensen in Beweging.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Dit project biedt een essentiële basis voor toekomstige projecten waarbij onderzoekers voeding, beweging en creatieve technologie inzetten om risicogroepen te motiveren om gezonder te leven. Zo zetten onderzoekers binnen Mensen in Beweging de komende jaren in op het ontwikkelen van een blended interventie voor kwetsbare ouderen.

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONDERWIJS
Door dit project hoeven onderzoekers niet meer vanaf scratch bij elk project een nieuw platform te ontwikkelen en na te denken over het beheer en de infrastructuur. Zij kunnen applicaties sneller doorontwikkelen, bij nieuwe subsidieaanvragen beter voortbouwen op eerder werk en meer middelen besteden aan inhoudelijk onderzoek. Dit draagt bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de platforms, omdat onderzoekers binnen hun projecten goede beveiligingseisen en data-opslag waarborgen (FAIR-principes).

14 juni 2021

Project Info

Startdatum 01 feb 2021
Einddatum 31 okt 2021