Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

FIT

FIT

Project

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar dit mogelijk te maken. Voor de betrokkenen is het moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft. In het project FIT: Passende ondersteuning voor het langer thuis wonen van mensen met dementie, onderzoeken we met 17 consortiumpartners creatieve oplossingen om een passend pakket op maat aan te kunnen bieden.

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en ook de overheid stuurt op een samenleving waar mensen oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar om langer thuis wonen mogelijk te maken. Voor de persoon met dementie, mantelzorger en zorgverlener is het echter nog moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft en een ondersteuningspakket op maat te bepalen, i.c. een combinatie van producten en diensten die is afgestemd op de fase van dementie en de specifieke situatie.

Dit probleem pakken we aan door behoeften en aanbod in kaart te brengen en door middel van een keuzehulp een passend, persoonlijk pakket van oplossingen aan te bieden.

Kijk hier voor de keuzehulp !

Mensen met dementie staan in het project centraal; binnen living labs worden zij geïnterviewd, participeren in codesign sessies en testen oplossingen. De kennis over (bruikbare) oplossingen wordt breed gedeeld met de betrokkenen (mensen met dementie, mantelzorgers en zorginstellingen) om tot betere keuzes en passende pakketten te komen. De betrokkenheid van bedrijven uit de creatieve sector zorgt er voor dat de huidige producten en diensten worden verbeterd en er nieuwe product/dienst combinaties en samenwerkingen ontstaan voor betere oplossingen.

Op 16 december 2015 maakte Zonmw bekend subsidie toe te kennen aan een onderzoeksvoorstel vanuit het lectoraat Digital Life waarmee een verbinding wordt gemaakt tussen creatieve industrie en public health. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met 17 consortiumpartners waaronder kennisinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en belangenverenigingen gaat twee jaar duren.

Zie deze FIT projectsite voor opbrengsten uit dit onderzoeksproject.

Het project wordt gefinancierd door EZ in het kader van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) regeling. TKI CLICKNL (Creatieve Industrie) en TKI LS&H (Life Sciences & Health) hebben beide TKI-toeslag ter beschikking gesteld.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
10 januari 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2016
Einddatum 31 dec 2017

Contact

Ben Kröse
Lilian Bosch
Nazli Cila