Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Digitale Vertrouwens Infrastructuur

Hoe kan een wenselijke datagedreven aanpak van maatschappelijke vraagstukken leiden tot verbetering van kwaliteit van leven, meer veiligheid en innovatie?

Project

Op veel plekken is informatie beschikbaar die relevant is bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken, incidenten en crises. Denk aan karakteristieken van bedrijven, woningen, bewoners en de directe omgeving. Daarnaast leiden veranderingen als de energietransitie, vergrijzing, bezuinigingen op zorg en COVID tot een behoefte aan vernieuwing van de aanpak van veiligheidsvraagstukken en in het informatiedelen tussen bewoners en in eerste instantie de overheid. Een datagedreven aanpak van maatschappelijke vraagstukken kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven, meer veiligheid en innovatie. Helaas is het ontsluiten van de beschikbare informatie nog een uitdaging.

Naast wettelijke regelgeving en organisatiebelangen moeten ook publieke waarden worden geborgd ten aanzien van persoonsgegevens. Individuen, in deze context vooral de bewoners, hebben hier een belangrijke rol in. Allereerst betreft een deel van de relevante informatie de persoonsgegevens, die organisaties onder zich hebben. Bewoners zullen daarom toestemming moeten geven voor het delen. Daarnaast beschikken bewoners zelf ook over steeds meer (sensor-)informatie, die ze willen delen en die relevant kan zijn in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Dit project richt zich op de vraag hoe een wenselijke datagedreven aanpak van maatschappelijke vraagstukken kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven, meer veiligheid en innovatie. Specifiek gaat het om het voorwaardelijk kunnen delen van informatie in noodsituaties: welke scenario’s van gegevensuitwisseling zijn mogelijk en vooral wenselijk?

In een breed consortium met onder andere de Gemeente Amsterdam, Nationale Politie en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt aan Realtime lokatiegebonden data-uitwisseling bij woninggerelateerde incidenten.

Burgerparticipatie en publieke waarden, zoals privacy, regie op gegevens en de mens centraal, spelen hier een leidende rol.

Aanvullende informatie kun je lezen in de volgende items:

1. Artikel & interview in NGI - 'Responsible Data Sharing for Emergencies'
2. Nieuwsitem - 'Databewust met studenten!'

13 december 2021

Project Info

Startdatum 07 dec 2020
Einddatum 01 jun 2021