Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Co-Care-IT

Hoe kan technologie daadwerkelijk bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers?

Project

Het doel van het project Co-Care-IT is om in samenspraak met gebruikers iteratief een technologische toepassing te ontwikkelen dat helpt om zorgtaken te verlichten. Gebruikersgericht ontwerpen (User-Centred Design) speelt in dit project de centrale rol.

De zorg voor thuiswonende mensen die langdurige zorg behoeven -zoals bijvoorbeeld ouderen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met lichamelijke beperkingen- wordt vaak gebalanceerd tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners. Mantelzorgers zijn partners, familieleden en vrienden die zorg verlenen als niet-professionals. Zij nemen deze zorg grotendeels en vaak als vanzelfsprekend op zich wanneer hun naaste hulp nodig heeft of ziek wordt.

Door de recente veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel en het toenemende aantal ouderen, wordt er verwacht dat er steeds meer zorg door mantelzorgers zal worden verricht. Het klaar kunnen staan voor hun naaste wordt door veel mantelzorgers als positief ervaren, maar het verzorgen kan zo zwaar zijn dat een groot deel zich overbelast voelt.
Tegenwoording doet ICT steeds meer zijn intrede in de zorg. Echter, in de mantelzorg context zijn technologische toepassingen niet altijd even effectief, toegankelijk en gewild. Binnen Co-Care-IT wordt onderzocht hoe technologische toepassingen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers. Hiervoor wordt in kaart gebracht welke technologieën en aspecten daarvan wel en niet werken om dit doel te bereiken. Daarbij wordt er door middel van intensief behoefte onderzoek en co-design samen met de gebruikers gezocht naar oplossingen om de ervaren belasting van de mantelzorger te verzachten, zodat het zorgen beter vol te houden is. Zo willen wij technologie inzetten om te identificeren wat er wel en niet goed gaat tijdens het zorgen. Hierbij ligt de focus op de daadwerkelijke behoeftes van de gebruikers en het benadrukken van de positieve aspecten rondom het zorgen voor een naaste.

Oproep:

Kent u nog relevante oplossingen die volgens u bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers? Laat het ons weten via e-mail: l.b.j.bosch [at] hva.nl

FINANCIERING

Het project wordt gefinancieerd vanuit het speerpunt Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam en is een samenwerking tussen de faculteiten DMCI & Maatschappij en Recht (olv. Rick Kwekkeboom).

PARTNERS

9 februari 2021

Project Info

Startdatum 01 feb 2015
Einddatum 01 feb 2019

Contact

prof. dr. Ben Kröse, lector

Locatie

Theo Thijssenhuis (TTH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555