Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Care4Balance

Project

Nederland vergrijst. Daarom zal er steeds een groter beroep worden gedaan op de mantelzorg. Goede communicatie kan de druk op mantelzorgers verlichten en bovendien zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen de formele zorg en de mantelzorg. Met het project ‘Care4Balance’ wordt een ICT systeem ontwikkeld dat de communicatie regelt tussen de betrokken partijen.

De oudere zelf zal een soort tablet (‘intelligent dashboard’) gaan gebruiken dat gemakkelijk te bedienen is. Zo kunnen ouderen op een interactieve manier informatie uitwisselen met zowel de formele zorg als de mantelzorg. Daarnaast zullen sensoren in hun huis worden geplaatst die informatie verzamelen over de manier waarop de ouderen door de ruimte bewegen en wat voor apparaten ze aan- en uitzetten.
Aan de zorgverlenerkant zal een intelligent computersysteem de informatie analyseren en de zorgvraag balanceren over de informele zorg en de formele zorg.

Het ‘Care4Balance’ project is gericht op de demonstratie van het hierboven beschreven concept met behulp van technologie die op dit moment beschikbaar is bij de consortiumpartners. Dit zal worden getest in living labs in drie verschillende landen.

Samenwerking

Het project wordt gefinancierd onder het AAL Joint Programme Call 5 – ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home (http://www.aal-europe.eu/call-5/).

Partners

9 februari 2021

Project Info

Startdatum 01 mrt 2013
Einddatum 31 aug 2015

Contact

Projectleider Pascal Wiggers
Onderzoeker prof. dr. Ben Krose
Onderzoeker Lilian Bosch

Locatie

Theo Thijssenhuis (TTH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555