Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Archief 2020

in Ateliers Actieve Openbaarheid en Documenteren Samenleving

Project

Archief 2020 is een innovatieprogramma waarin de archiefsector en alle lagen van openbaar bestuur in Nederland samenwerken om te komen tot duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archieffunctie.

Documenteren Samenleving

Het Atelier Documenteren van de Samenleving onderzoekt de hedendaagse verschuivingen binnen de archiefwereld. Digitale en sociale media en de acquisitie van particuliere archieven worden steeds belangrijker. Welke rol kiest een archivaris in de zichzelf (digitaal) documenterende samenleving? En wat vraagt de huidige samenleving van archivarissen? Zie verder www.archiefateliers.nl en de nieuwsbrief archiefateliers.

Contactpersoon: atelier DS projectleider

Actieve Openbaarheid

Centraal in het Atelier Actieve Openbaarheid van WABO-dossiers staat het doel van de overheid om tot een eenvoudige en snelle dienst- en vergunningverlening te komen inzake bouwen, ruimte en milieu. Welke behoeften aan actieve openbaarheid hebben burgers, ambtenaren en bestuurders? Wat zijn de kaders, belemmeringen en oplossingen? Zie verder www.archiefateliers.nl en de nieuwsbrief archiefateliers.

Contactpersoon: atelier AO projectleider Erika Hokke

Paul Rijnierse, programmamanager lectoraat Digital Archiving & Compliance, is namens de HvA verantwoordelijk voor het penvoerderschap van dit onderzoeksproject i.s.m. Archief 2020, Nationaal Archief, Archief Eemland, Stadsarchief Amsterdam, Stadsarchief Rotterdam Streekarchief Midden-Holland en ImagineIC UvA, en Reinwardt Academie

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 10 november 2015

Project Info

Startdatum 01 jun 2014
Einddatum 01 jun 2015

Contact

Drs. Paul Rijnierse