Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Samen Zichtbaar Duurzaam

Interactieve verbeelding en verbinding voor duurzame positieve verandering.

Project

De HvA heeft de ambitie om duurzame verandering teweeg te brengen. Best en worst practices worden echter nog te weinig zichtbaar met elkaar gedeeld. Dit project wil daar verandering in brengen. Het doel is om duurzame initiatieven, en de mate van duurzaamheid binnen de HvA (en vervolgens buiten), op creatieve en interactieve wijze zichtbaarder maken.

Binnen de HvA zijn er hoge ambities om met verschillende benaderingen en praktijkgericht onderzoek duurzame verandering teweeg te brengen. Mede dankzij de betrokken lectoraten, Centres of Expertise en de Green Office worden er steeds meer zaadjes geplant en verbindingen gelegd rondom het thema Duurzaamheid. Toch gebeurt het nog veel dat men niet van elkaar af weet en worden best en worst practices niet met elkaar gedeeld. Dit project wil daar zichtbare verandering in brengen. Vanuit verschillende technische, digitale en creatieve kanten, en met studenten, docenten, onderzoekers en de praktijk wordt het thema duurzame verandering op zichtbare, creatieve, interactieve en speelse wijze benaderd.

 • Live cartoonverslag Co-creating beyond green: If it looks too good to be green, it probably is (2022), Daniel -Danibal- Hentschel, Samengesteld en in opdracht van workshop georganiseerd door Marije Kanis, Astrid Lubsen, Annika Kuyper en Mark van Wees, Samen zichtbaar duurzaam, Society 5.0 festival, Amsterdam DOWNLOAD
 • Nieuwe data A4’s voor datafysicalisatie - Sustainable data stories (2022-2023), Versie 3.2, Marije Kanis, Astrid Lubsen, Annika Kuyper, Monique Pijls, Zichtbaar duurzaam, Hogeschool van Amsterdam, DOWNLOAD
 • Pinterest verzameling ‘Visible Sustainable’ | Zichtbaar duurzaam voor beeldende en tastbare inspiratie: https://www.pinterest.com/mekanis/visible-sustainable-zichtbaar-duurzaam/ , samengesteld door Marije Kanis, 2022
 • De Verderkijker op Twitter van (on)duurzame praktijken: https://twitter.com/DeVerderkijker
 • ‘Not everything that looks good is sustainable’, open source poster (work file) voor de Riso printer, Ontwerp: Marije Kanis, Astrid Lubsen & Danibal, 2022, DOWNLOAD
 • #WOW & #OWW design work files voor de Riso printer: 1. Wat is je (on) duurzame praktijk van de dag?, 2. Big #WOW & #OWW (A3 poster), 3. Small #WOW & #OWW (Met open ruimte voor eigen stelling), Ontwerp: Henriks Porciks, Marije Kanis, Astrid Roij van Lubsen, DOWNLOAD 1 | 2 | 3
 • Zichtbare resultaten! Verslag Workshop Society 5.0: Co-Creating beyond Green, If it looks too good to be green -it probably is, Marije Kanis & Astrid Lubsen, Samen zichtbaar duurzaam, 2022-2023, DOWNLOAD
 • Learner report-interview vragen (voor meten impact workshop Datafysicalisatie, Co-Creating beyond green), Monique Pijls, Marije Kanis, Samen zichtbaar duurzaam, HvA, Qualtrics, 2022, DOWLOAD NL | GB
 • Bevindingen interventie: #WOW en #OWW bord, Verslag Astrid Lubsen & Marije Kanis, Samen zichtbaar duurzaam, Hogeschool van Amsterdam, Januari 2023, DOWNLOAD
 • Engaging in (un)sustainable practices: Making data physical, (2023) Marije Kanis, Astrid Lubsen, Tamara Witschge, Monique Pijls, Proceedings of CHI’23 Workshop Physicalization from Theory to Practice: Exploring Physicalization Design across Domains | DOWNLOAD
 • Samen zichtbaar duurzaam -booklet, Marije Kanis, Astrid Lubsen, NextChaptr, Samen zichtbaar duurzaam team, Hogeschool van Amsterdam, 2023 | DOWNLOAD

 • Participatieve methodes op maat voor Duurzame wijken, Henriks Porciks, Marije Kanis, Tamara Witschge, in samenwerking met Saxion, Lectoraat Smart cities, Transitielab, HvA, 8 december 2022
 • Workshop Zichtbaar duurzaam: Van Sec naar Sexy met de Riso printer, Makerslab, Organisatie Astrid Lubsen-van Roij & Marije Kanis, Hogeschool van Amsterdam, 5 december, 2022
 • Creatives for climate, deelname CoECI expertmeeting, 15 november, 2022
 • Society 5.0 festival Workshop Co-creating beyond green: If it looks too good to be green, it probably is, Organisatie Marije Kanis, Astrid Lubsen-van Roij (presenter), Annika Kuyper, Mark van Wees, Ruben Logjes ism Danibal (live-drawing), 12 oktober 2022, Student hotel, Amsterdam, 2022 ("Co-Creating beyond Green").
 • Participatory design for sustainable change: Best practices, Henriks Porciks, Marije Kanis, Tamara Witschge, Saxion, Deventer, 29 september, 2022
 • Samen zichtbaar duurzaam, samenwerksessies op de dinsdagen, Transitielab, Hogeschool van Amsterdam, september-december 2022
 • Inspiratiesessie Samen zichtbaar duurzaam, Marije Kanis & Annika Kuyper, Creative media for Social change, HvA 2022
 • Inspiratie en co-design sessie - wat is Samen Zichtbaar Duurzaam. Marije Kanis, Astrid Lubsen-van Roij, Annika Kuyper, Mark van Wees, Gideon Bazen, HvA 5 juli 2022

Betrokken partijen

 • Dr Marije Kanis (hoofdonderzoeker), Faculteit DMCI, Lectoraat Creative Media for Social Change
 • Astrid Lubsen, Green Office
 • Annika Kuijper, Faculteit DMCI, Lectoraat Creative Media for Social Change
 • Gideon Bazen, International Office
 • Mark van Wees, Faculteit Techniek
 • Dr Monique Pijls, Faculteit Onderwijs & Opvoeding
 • Ruben Logjes, Digital Society School
 • Diverse opleidingen (Communication & Multimedia Design, DSS, HBO-ICT & International office) & Externe praktijk partners (NextChaptr)

Met dank aan Yanti Slaats (Transitielab), betrokken participanten, studenten, en alle anderen die hebben bijgedragen aan dit werk.

Over de Cross-over regeling

Dit project is onderdeel van de Cross-overregeling. Deze zogenaamde cross-over regeling is een initiatief van het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) en het Centre of Expertise City Net Zero (voorheen UT). De projecten die een financiële bijdrage hebben gekregen gaan over complexe uitdagingen uit de Metropoolregio Amsterdam, die vragen om een integrale benadering, met input vanuit verschillende disciplines. De regeling beoogt nieuwe samenwerkingen tussen verschillende disciplines en tussen onderwijs en onderzoek aan te jagen. De middelen kunnen ingezet worden om een nieuw idee of samenwerking te onderzoeken of om de impact van bestaande projecten/innovaties/bevindingen te vergroten.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 13 september 2023

Project Info

Startdatum 01 jul 2022
Einddatum 30 jun 2023