Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Samen duurzaam op weg

Participatief ontwerp voor duurzaam en slim reizen naar evenementen

Project

Op piekmomenten stromen er ruim 100.000 tot 150.000 het ArenAPoort-gebied in AmsterdamZuidoost in en uit. Met drie grote evenementenlocaties - de Johan Cruijff ArenA, AFAS Live en Ziggo Dome - zijn er zo niet alleen mobiliteitsproblemen en overlast voor bewoners in het gebied, maar is er ook een belasting op het milieu. Ruim de helft van de bezoekers naar evenementen in dit gebied komt met de auto. Voor de grote evenementorganisaties is, gezien de culturele en sociale druk, duurzaamheid een steeds belangrijkere doelstelling. Om evenementen duurzaam vorm te geven is het essentieel om bezoekers duurzaam te laten reizen. Daar focust dit project zich op.

Duurzaam en slim reizen

Dit project richt zich op het verkrijgen van inzichten en het ontwikkelen en testen van interventies om mensen mee te krijgen in de transitie naar duurzaam en slim reisgedrag. Hierbij gaat het niet alleen om meer gebruik van het openbaar vervoer, maar ook om gespreide aankomst en vertrek van bezoekers zodat de druk op het gebied verkleind wordt. Om dit soort interventies te ontwikkelen is het van belang oplossingen te ontwikkelen waar alle stakeholders betrokken zijn bij de ontwikkeling, en waar ze breed eigenaarschap over voelen. Uit onderzoek blijkt dat interventies die gericht zijn op het overdragen van kennis vaak niet toereikend zijn om ook gedragsverandering te bevorderen. Daarentegen blijken sociale interventies gericht op persoonlijk contact en die gebruik maken van ambassadeursnetwerken kansrijk.

Experiment participatory designaanpak

Om deze interventies te ontwikkelen richten wij ons in dit project op een experiment met een participatory designaanpak. Met deze methode kunnen we de verschillende stakeholders gezamenlijk effectieve interventies laten ontwikkelen, inzicht krijgen in de belangrijkste criteria voor de verschillende belanghebbenden en gebruik maken van de al bestaande ervaring, kennis en het netwerk optimaal inzetten in de transitie. We onderzoeken hoe we diverse groepen bezoekers en bewoners kunnen bereiken en betrekken in het proces. We onderzoeken, ontwikkelen en testen daartoe participatory design-methoden, gericht om bezoekers te stimuleren duurzaam en slim te reizen.

Actieve rol ontwerpproces

Participatory design is een aanpak waarin de (eind)gebruiker en andere stakeholders een actieve rol krijgen in het ontwerpproces. Het omvat verschillende technieken (zoals low-tech prototyping) om mensen die niet getraind zijn in techniek(ontwikkeling) actief te kunnen betrekken in het ontwerpproces.

Samenwerking

TKI: Creatieve Industrie

Deelnemers: Hogeschool van Amsterdam, AFAS Live, Ziggo Dome, de Johan Cruijff ArenA, MOJO, Green Deal Circular Festivals, en Placemakers.

Dit project is (mede) gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 15 april 2024

Project Info

Startdatum 01 apr 2023
Einddatum 31 mei 2024